Nyheter

Byggstart: Miljöcertifierade punkthus i Kållered

Skandia Fastigheter äger och förvaltar sedan länge över 500 lägenheter och merparten av centrumbebyggelsen i Kållered. Hösten 2021 inleddes en omfattande vidareutveckling av området, där Skandia Fastigheter står för 315 nybyggda bostäder, varav de första 140 redan är färdigställda och inflyttade. Nu startar bygget av den andra etappen med 175 lägenheter i sex miljöcertifierade punkthus längs med Våmmedalsvägen.

Intresset för nya bostäder i Kållered har varit stort, och när Skandia Fastigheters sista etapp nu påbörjas blir det attraktiva lägenheter i storlekar om 1 till 4 rum och kök med balkong eller uteplats i soliga lägen. Hållbarhetsfokuset är ständigt närvarande i bolagets utvecklingsprojekt och husen i Kållered miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, vilket bland annat innebär låg energiförbrukning, egenproducerad solel och en god innemiljö. Att verka för en bra och levande stadsmiljö är också en viktig aspekt.

– En förtätad stadsdel leder till ännu bättre flöden förbi centrumområdet, fler mänskliga möten och ökad kommers. Kållered har många fina kvaliteter som det går att bygga vidare på. Inte minst är kommunikationerna mycket goda och det är alltid nära till naturen, säger Fredrik Brorsson, fastighetschef för Bostäder på Skandia Fastigheter.

Nybyggnationerna i Kållered är en del av en större utveckling av centrumområdet, i samverkan med Mölndals stad och flera andra byggherrar. Omfattningen medför avancerad planering, där Skandia Fastigheters stora erfarenhet av komplexa projekt – inte minst med pågående bostadsprojekt i såväl Göteborgs Backaplan som Sävja i Uppsala där ett Noll-CO2-hus i trä uppförs – kommer till sin rätt.

Förberedande markarbeten startar nu i december och första inflyttning beräknas till sommaren 2025. Skandia Fastigheters nya bostäder i Kållered kommer att förmedlas via HomeQ.

Illustration: Studio Ekberg