Nyheter

Energinet får nytt huvudkontor

NCC har fått i uppdrag av det statligt ägda Energinet att bygga ett nytt huvudkontor utanför Fredericia på Jylland i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.

Det nya huvudkontoret byggs i anslutning till Energinets befintliga kontor och ska framtidsäkra verksamhetens möjlighet att växa. Den nya byggnaden omfattar cirka 27 000 kvadratmeter och ska rymma 900 arbetsplatser, matsal och konferensrum.

− NCC har tillsammans med arkitekter och rådgivare tagit fram ett mycket genomtänkt och grundligt förslag på en modern och effektiv kontorsbyggnad som på ett naturligt sätt ska byggas samman med det befintliga kontoret. Det är glädjande att Energinet valde vår lösning och vi ser fram emot att bygga detta gedigna hus, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Det nya kontoret byggs delvis i trä med trägolv och träpelare som bland annat ska bidra till ett behagligt inomhusklimat. Erfarenheter hämtas bland annat från Byggnadsstyrelsens nya kontor Woodhub i Odense, som byggs av NCC och samma team av arkitekter och rådgivare.

Målet är att byggnaden ska erhålla hållbarhetscertifieringen DGNB Gold.

Byggnationen inleds till sommaren 2024 och förväntas vara färdigställt 2026.

Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK och orderanmäls i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.