Nyheter

Ägare av köpcentrum installerar innovativ 500 kWp solcellsanläggning utan kapitalinvestering

Ägaren till köpcentret Åkersberga Centrum norr om Stockholm, Citycon, har driftsatt en solcellsanläggning på 500 kWp på byggnadens tak. Anläggningen med 1200 solpaneler använder innovativ DC-kopplad växelriktarteknik vilket gör att  energiproduktionen kan maximeras, trots takets utmanande profil. Anläggningen förväntas producera 450 000 kWh förnybar energi per år, vilket reducerar både köpcentrets energikostnad och utsläppen av koldioxid.

Det är det största solcellssystemet som hittills installerats på ett av Citycons  shoppingcenter i Sverige. För detta projekt ingick Citycon ett tjänsteavtal med SPB, en specialist på förnybar energi med säte i Stockholm. SBP äger och förvaltar anläggningen åt Citycon, som kommer att kunna använda 100 % av den energi som produceras av solcellsanläggningen. Solar-as-a-service, som konceptet kallas, innebär att Citycon får tillgång till billig, hållbar och förutsägbar energiförsörjning, utan någon initial investering.

– Solenergi är särskilt attraktivt för handelsfastigheter, eftersom de vanligtvis har höga energikostnader, säger Andreas Backström, VD på SBP.

– Med den här typen av as-a-service-avtal  börjar affärsinnehavare spara pengar från första dagen, utan att behöva göra någon kapitalinvestering eller återbetalningskalkyl. Vi ser en betydande ökning av antalet företag som väljer den här typen av upplägg för att övergå till en mer hållbar drift.

SPB valde en lösning från SolarEdge för att maximera energiproduktionen och för att övervinna utmaningar på grund av byggnadens utformning med många vinklar och mycket utrustning på taket.

– Taket på köpcentret Åkersberga Centrum har en komplex konstruktion med många oregelbundet formade ytor. Alla paneler har placerats noggrant med hänsyn till skuggning, rännor och avstånd till teknisk utrustning på taket. På detta sätt, och genom att använda SolarEdge växelriktarteknik, har vi kunnat bygga ett system som utnyttjar den ojämnt fördelade solljusexponeringen på det mest effektiva sättet. Med ett traditionellt utformat system skulle elproduktionen, och därmed avkastningen, ha minskat betydligt, förklarar Backström.

I ett system från SolarEdge installeras effektoptimerare för att maximera prestandan hos varje enskild panel, vilket minimerar effekterna av skuggning, ojämn prestandaförsämring eller eller kraftig nedsmutsning.

Effektoptimerare ger också en större flexibilitet när det gäller att utforma utrymmet på taket. I ett traditionellt system med strängväxelriktare begränsas placeringen av panelerna av behovet av lika långa strängar och av att varje panel ska ha samma lutning. I ett SolarEdge-system finns inga sådana begränsningar, vilket gör att panelernas placering kan anpassas optimalt till takets form och utformning för att generera mer el.

Köpcentret Åkersberga Centrum ligger i Österåkers kommun, 30 km norr om Stockholm, och har närmare 60 butiker, restauranger och kaféer. Solenergin kommer att användas av Citycon för att minska kostnaderna för drift av hissar, rulltrappor och belysning i de allmänna utrymmena. Efter denna framgångsrika installation planerar nu Citycon att införa solenergi i fler av sina köpcentrum.