Nyheter

Uppskattad sommargata blir permanent gågata året runt

Friisgatan i Malmö har längre varit en uppskattad sommargata där fotgängare, cyklister och grönska varit i fokus. Nu ska den bli permanent gågata med ännu mer grönska och mer plats för uteserveringar.

Gågatan omfattar den del av Friisgatan som sträcker sig mellan Södra Förstadsgatan och Norra Skolgatan och som varit sommargatan sedan 2017. Efter fyra säsonger som sommargata gjordes en utvärdering som visade att majoriteten av boende, besökare och verksamheter uppskattar konceptet och är positiva till att gatan blir gågata året runt. Tekniska nämnden har därför beslutat att genomföra de investeringar som krävs för att det ska bli verklighet.

Asfalten kommer att ersättas av ny markbeläggning i form av marktegel. Förutom att vara ett robust och hållbart material med lång livslängd liknar marktegel det tegel som finns i omgivningarna runt Rådmansvången och Friisgatan.

Längs gatan planteras fler träd för att skapa en trivsam gata och stadsmiljö, men som också bidrar till dagvattenhantering, den biologiska mångfalden och att öka krontäckningsgraden i området. Gågatan får också fler planteringar med buskar och perenner, sittplatser, cykelparkering och ny belysning.

Restauranger, caféer och butiker som haft uteserveringar under sommarhalvåret kommer med beslutet om gågata att få mer utrymme för detta. Det kommer även göras plats för tillfälliga arrangemang och aktiviteter på gatan.

Byggstart är planerad till hösten 2024.

– Friisgatan har varit väldigt uppskattad som sommargata och det känns kul att vi nu kan fatta beslut att göra om den till permanent gågata och skapa en grön oas i centrala Malmö, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik.

– Sedan 2017 har Friisgatan varje vår blomstrat upp och blivit sommargata, med plats för extra stora uteserveringar, grönska, lek och häng, helt utan biltrafik. Från Malmöbornas och näringsidkarnas sida har det varit kärlek sedan skyltarna sattes upp för första gången. Nu tar vi äntligen nästa steg genom att göra gatan till gågata året runt. Det öppnar upp för nya, mer trivsamma sätt att använda gaturummet på, säger Isabel Enström (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Friisgatan är en populär plats som lockar besökare från hela staden med sina attraktiva verksamheter och restauranger. Det är också en viktig knutpunkt mellan några av Malmös mest centrala delar. Självklart vill vi lyfta området till sin fulla potential och att permanenta gågatan gör plats för fler uteserveringar, gröna inslag och mötesplatser, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i tekniska nämnden.