Nyheter

Expolateringsavtalet hävs: Inga bostäder på Tallbackaskolans tomt

Måndag 13 november beslutade kommunstyrelsen om att häva exploateringsavtalet för kvarteret Blåmesen, där Tallbackaskolan ligger. Beslutet kommer efter att Solna stad gjort en överenskommelse med Besqab. Det betyder att inga bostäder kommer att byggas på tomten.

Av överenskommelsen framgår att Solna stad ersätter Besqab för det utförda detaljplanearbetet med kvarteret Blåmesen. Dessutom förvärvar staden fastigheterna Bagartorp 20 och Bagartorp 21 från Besqab. Fastigheterna ska säljas vidare till en annan aktör för att kunna påbörja upprustningen av Bagartorps centrum.

Slutligen ska kvarteret Koltrasten i Huvudsta markanvisas till Besqab, för byggandet av cirka 300 nya bostäder.

 Genom den här överenskommelsen ser vi till att Tallbackaskolans tomt helt och hållet bevaras för barnen. Dessutom ger det oss möjlighet att ta nya tag i en efterlängtade upprustning av Bagartorps centrum, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Bakgrund till överenskommelsen

Utöver en ny skola innebar den tidigare detaljplanen för kvarteret Blåmesen 250 nya lägenheter och ett tjugotal radhus. Solna stad har inte längre för avsikt att genomföra den del av detaljplanen som innebar ett nytt bostadskvarter med 250 lägenheter. De nya lägenheterna utgår därför från planerna. Radhusen kan säljas vidare till en annan aktör om staden önskar.

Fastigheterna Bagartorp 21 och Bagartorp 21 förvärvades av Besqab för två år sedan. Planen var att bygga bostadsrätter, samtidigt som Signalisten skulle bygga nya hyresrätter på tomten intill. Projektet har ett gemensamt garage.

På grund av det ekonomiska läget har Besqab inte kunnat sälja bostadsrätter och därför har de inte startat sitt projekt. Signalisten har inte kunnat påbörja sitt bygge eftersom projektet är beroende av att det gemensamma garaget påbörjas samtidigt. Att Solna stad förvärvat fastigheterna på nytt innebär att de kan säljas vidare till en annan aktör. Då kan Signalistens arbete och upprustningen av Bagartorps centrum påbörjas.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.