Nyheter

Malmö blir en viktig digital knutpunkt för Nordens data

Nu har Malmö kopplats upp mot GlobalConnects 2600 km långa superfiberkabel som sträcker sig mellan Luleå och Berlin. Malmö blir med det en otroligt viktig digital knutpunkt för all Nordens data och blir porten ut till Europa. Så väl hushåll som näringsliv, offentlig sektor och Sveriges 5G-utrullning kommer alla kunna anslutas till kabeln.

GlobalConnect genomför det största digitala infrastruktursatsningen i Sverige på många år när man bygger en ny superfiberkabel, en digital motorväg som sträcker sig mellan Berlin och Luleå. Superkabeln är en framtidssäkring för regionen och kommer kunna transportera hela Nordens data vilket motsvarar närmare en miljard samtida Nextflix-streams.

– Vi närmar oss mållinjen med superfiberkabeln. Att genomföra den här typen av projekt är en stor utmaning, tar tid och påverkas av allt från tillstånd till väder. Jag är väldigt glad över att vi nu är i slutfasen av det här gigantiska infrastrukturprojektet och att vi snart har lyckats framtidssäkra Nordens digitala infrastruktur, säger Patrik Gylesjö, Projektansvarig på GlobalConnect.

Med förbättrad digital infrastruktur kommer fiberkabeln ge svenska kommuner bättre förutsättningar till nyetableringar, vilket ökar konkurrenskraften och resulterar i bättre priser för slutkonsumenterna. I förlängningen innebär det även att hela regionen får en mer robust digital infrastruktur, tryggare uppkoppling och ännu bättre förutsättningar för fler digitala tjänster.

I samband med att fiberkabeln ansluts till Malmö är nu samtliga av projektets svenska sjökablar på plats. Sjökabeln från Malmö går vidare till Danmark. Övriga sjökablar går från Skåne och Öland till Tyskland via Bornholm. Projektet estimeras vara färdigställt under 2023.

Foto: 12019