Nyheter

Så stärkte INAB sin visuella identitet med små, effektiva insatser

Med en omsorgsfull gestaltning, noga utvalda material och minimala modifieringar, har LINK Arkitektur utformat en arbetsplats som speglar INAB:s företagskultur och möter deras högt ställda hållbarhetskrav. Arbetet har skett i nära samarbete med såväl hyresgästen INAB som med fastighetsägaren Lerstenen.

Infrastruktur i Umeå AB (INAB) arbetar med storskaliga infrastrukturprojekt i Umeå. När verksamheten växte och var i behov av större lokaler valde de att engagera LINK Arkitekturs inredningsarkitekter. De har sedan agerat rådgivare till INAB under hela processen, vilket inleddes med en workshop för att definiera projektets mål såväl som verksamhetens behov.

– Vi har jobbat med få, effektiva åtgärder för att uppnå ett funktionellt, hållbart och estetiskt tilltalande kontor till INAB. Projektet visar prov på en fantastisk arbetsmiljö som attraherar medarbetarna till kontoret och belyser vikten av att analysera behov, sätta mål, involvera medarbetare och ta fram en gemensam färdriktning för att uppnå bästa möjliga resultat, säger Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt på LINK Arkitektur.

En välkomnande miljö

INAB önskade en miljö som attraherar samarbetspartners och medarbetare att komma tillbaka till kontoret efter pandemin. De ville ha en mötesplats där såväl kontorsmedarbetaren och personal med varselkläder och leriga skor som externa samarbetspartners känner sig välkomna.

– För oss har fokus genom hela processen varit att skapa förutsättningar för morgondagens arbetssätt där medarbetarens behov funnits centralt tillsammans med det hållbara perspektivet som genomsyrar allt det vi gör inom INAB, berättar Mikael Salomonsson, vd på INAB.

INAB:s nya kontor är en inbjudande och kreativ arbetsplats som främjar sociala möten och speglar företagskulturen. Utformningen utgår från verksamhetens arbetssätt, där arbete på projektarbetsplatser eller ute på fältet varvas med kontorsarbete där behovet av att kunna arbeta ostört är en viktig del. Här finns plats för 15 medarbetare i ett flexibelt utformat kontor med både sociala ytor, konferensrum och enskilda rum där ingen har sin bestämda arbetsplats.

Kulörerna är baserade på färger i INAB:s grafiska profil, samtidigt som de hämtar inspiration från verksamheten. Sträckmetall, orange, gult och svart möter de mjukare värdena genom stoppade möbler, varmare färger och material som trä och linoleum. Kontrasten mellan hyresgästens storskaliga och robusta infrastrukturprojekt och den mjuka och inbjudande kontorsmiljön har försett INAB med en arbetsplats där medarbetarna kan arbeta, samlas, utvecklas och trivas.

Höga hållbarhetsmål

Målet var att uppnå funktionalitet och designambition, med minimala modifieringar. Inredningsarkitekterna har aktivt arbetat med att minska behovet av resursuttag, maximera återbruk, tillföra hållbara produkter och möjliggöra för cirkulär ekonomi.

För att optimera planlösningen har ett par väggar tagits ner och några rum adderats genom att bygga upp nya väggar, ytorna är maximalt utnyttjade för verksamhetens behov. De befintliga textila golven behölls och på vissa ytor kompletterades det med samma sort, från fastighetsägarens lager. Utöver det har anpassningarna hållits nere för att minimera klimatpåverkan.

Möblerna är valda utifrån ett cirkulärt perspektiv där möjlighet att reparera, demontera och byta ut vissa delar har varit viktigt, liksom en tidlös och robust design som tål förändring och står sig över tid. 95 % av inredningen uppnår kraven för Möbelfakta och 100 % av textilierna är certifierade med Oeko-Tex och/eller EU Ecolabel.

Genom återbruk, avfallsminimering, lågt koldioxidavtryck och miljövänliga material, bidrar inredningen till en hållbar framtid och en ansvarsfull bygg- och fastighetssektor.

Kontoret är dessutom nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2023.

Foto: Jonas Westling