Nyheter

Invigning av Ålstaskolan i Järfälla

Till skolstarten i augusti flyttade barnen in i nya Ålstaskolan i Järfällas växande stadsdel Barkarbystaden. Den 24 oktober är det dags för den officiella invigningen då skolan bjuder in till Öppet hus.

Den moderna arkitekturen, pedagogiska installationerna och närheten till naturreservatet gör Ålstaskolan till en spännande inlärningsmiljö. Belägen vid kanten av det natursköna Järvareservatet främjar Ålstaskolan fysisk aktivitet och naturupplevelser i vardagen för eleverna. Skolan tar höjd för stadsdelens framväxande behov av platser i grundskolan och kommer att tjäna som en pedagogisk och socialt inkluderande verksamhet för upp till 1 100 barn. Utformningen har skett med fokus på trygghet, flexibilitet och hållbarhet.

Byggandet av skolan kommer att ske i två etapper och när skolan är fullt utbyggd kommer den att kunna ta emot elever från förskolan upp till årskurs 9, inklusive särskola. Det innovativa konceptet med en inbyggd flexibilitet innebär att skolbyggnaden smidigt kan anpassas från förskola till skola.

– Vi strävar efter att skapa en skola som inte bara lever upp till dagens pedagogiska behov, utan även tar hänsyn till framtida utmaningar. Ålstaskolan är utformad med flexibilitet i åtanke för att kunna anpassas till olika pedagogiska och samhälleliga scenarier, säger Sven Ahlénius som är ansvarig arkitekt på AIX.

Inspiration från naturen

Interiört organiseras skolan kring ett öppet, centralt placerat atrium som är skolans hjärta. Atriet är skolans samlande rum och mötesplats och binder samman bibliotek, huvudentré och matsal. Element från naturtomten har stått som kulörinspiration och fasadens formtema följer med in i byggnaden. Målsättningen har varit att skapa en modern, naturnära, harmonisk och tydlig interiör.

Trygghet och inkludering

Skolans fokus på trygghet och inkludering återspeglas i dess arkitektur. Genom att samnyttja utrymmen och integrera publika delar och mer privata hemvisten, skapas en dynamisk och levande skolmiljö. Lokaler och inredning har byggt på principen att den ska stimulera till inlärning och studiero för alla barn. Stor hänsyn har tagits till akustik, fönsterplacering, hela väggar i korridorer för att minska störande intryck samt en lugn färgsättning på väggar och textilier.

Hållbarhet

Med en robust tegelarkitektur och en subtil detaljering smälter Ålstaskolan naturligt in i Barkarbystadens omgivningar. Byggnaden är uppdelad i tre tydligt avgränsade volymer, där byggnaden med entréhallen framträder som en central punkt med en egen karaktär. Skolans hållbarhetssträvan illustreras genom målsättningen att uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.

Ålstaskolan står som en spännande milstolpe i Barkarbystadens utveckling och kommer att erbjuda en innovativ och inkluderande inlärningsmiljö för barn och ungdomar i området under lång tid framöver.

Bild: AIX Arkitekter