Nyheter

Framtidens stadskärna tar form genom BID-modellen

Sara Kulturhus är det överlägset bästa med Skellefteå centrum. Det visar sammanställningen av Visit Skellefteås offentliga enkät om stadskärnan. Invånarnas svar kommer att vara en central del av stadskärnans framtid med målet att skapa en mer attraktiv och inkluderande stad för både invånare, inflyttare och besökare.

Enkäten, som var tillgänglig mellan 28 augusti och 7 september, hade över 700 deltagare som alla gav sina synpunkter på hur Skellefteås stadskärna kan utvecklas. Enkäten har haft ett brett deltagande från olika åldersgrupper och har fokuserats på allt från infrastruktur till utbudet i centrum.

– Det är viktigt att få in våra invånares synpunkter, det är på så vis vi får input kring vilken stadskärna man vill ha för att trivas, bo och för att flytta hit. Vi är glada att så många har svarat på enkäten, säger Maria Rautio, BID manager, Visit Skellefteå.

Särskilt framträdande bland svaren är även invånarnas åsikter kring torget, vilket framkommer som en central punkt av saker som kan förbättras. Högt upp på önskelistan finns även mer liv och rörelse, mer grönska, och naturliga utrymmen integrerade i stadskärnan. Ett större utbud av restauranger och butiker är också något som skellefteåborna ser positivt på. Resultatet från enkäten kommer att användas som underlag och vara en vägledning i det utvecklingsprojekt som just nu pågår i stadskärnan. Det kompletterar också den medborgarenkät om Guldtorget som Skellefteå kommun nyligen genomfört och ger ytterligare input inför ombyggnationen av torget.

Enkäten är en central del av den BID-modell inom samverkan (Business Improvement District) som nu implementeras i Skellefteå. BID, som är ett samarbete med Svenska Stadskärnor, är en strategisk och operativ utvecklingsprocess där offentliga och privata aktörer samarbetar för att skapa en mer attraktiv stadskärna för både invånare, besökare och etableringar. BID-processen är startskottet för det arbete som ska leda till en ansökan om att bli ’Årets Stadskärna 2026’.

– Samverkansprocessen BID ger oss möjligheter att forma ett starkt samarbete och tillsammans skapa Skellefteås framtida stadskärna, säger Visit Skellefteås VD Maria Broman.

BID-modellens framgång ligger i det nära samarbetet mellan offentliga, privata och ideella aktörer, där alla får komma till tals och vara med och påverka. Invånarnas inspel och engagemang i enkäten skapar en värdefull insikt och kommer att vara en central del i det fortsatta arbetet med att utveckla Skellefteås stadskärna.