Nyheter

Säljer fastigheter för 900 mkr

Castellum säljer fem fastigheter för sammanlagt ca 900 mkr i linje med bokförda värden. Fastigheterna består av en portfölj om fyra handelsfastigheter i Nyköping, Jönköping och Linköping som säljs för ca 600 mkr.

Därtill avyttras en industrifastighet i Västerås för ca 300 mkr.

– Vi har tidigare kommunicerat att vi renodlar vår geografiska närvaro samt minskar vår exponering mot handelssegmentet. Nu levererar vi på vår strategi samtidigt som vi stärker Castellums finansiella ställning. I förlängningen vill vi växa på våra starkaste marknader, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna som avyttras till Trophi är Gumsbacken 12 och 15 i Nyköping, Varuhuset 1 i Jönköping och Jägmästaren 1 i Linköping. Största hyresgästen i fastigheterna är Citygross. Gumsbacken 15 är en oexploaterad byggrätt.

Effekten 4 på Finnslätten i Västerås säljs till Nordisk Renting och har ABB som enda hyresgäst.

– Transaktionsmarknaden är fortsatt aktiv i Castellums segment men det tar längre tid att nå avsluten. Försäljningspriserna bekräftar våra bokförda värden, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB. Affären med Trophi i korthet

Fastigheter: Gumsbacken 12 och 15, Varuhuset 1 och Jägmästaren 1.Tillträdesdag: 25 oktober 2023Genomsnittlig kontraktslängd: ca 3,6 årHyresvärde: ca 49,5 MkrUthyrningsbar area: 36 978 kvmUthyrningsgrad: 96 %Större hyresgäster: City Gross, Willys, Granngården och Systembolaget.Affären med Nordisk Renting i korthet

Fastigheter: Effekten 4Tillträdesdag: 11 november 2023Genomsnittlig kontraktslängd: ca 3,5 årHyresvärde: ca 35 MkrUthyrningsbar area: 26 493 kvmUthyrningsgrad: 100 %Större hyresgäster: ABB