Nyheter

Enkla Hems detaljplan i Motala: Mark- och miljööverdomstolen nekar prövningstillstånd för överklagande

Enkla Hems detaljplan ”Kantarellen 5” i Motala invid Varamon som omfattar ca 40-50 bostäder kommer att vinna laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen nekar prövningstillstånd för överklagande. 

Detaljplanen ”Kantarellen 5” som är belägen intill Varamon som ligger vid Vättern i Motala antogs under augusti 2022. Dock överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen (”MMD”). Domen kom sedan i februari 2023 där MMD fattade beslut om att överklagandena avslogs men beslutet överklagades vidare till nästa instans dvs. MÖD.

Den 19 september 2023 gick MÖD igenom målet och kom fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd och att MMD avgörande står därför fast. Beslutet får inte överklagas, vilket innebär att detaljplanen kommer att vinna laga kraft.

– Efter en lång juridisk process så är vi väldigt nöjda med utfallet och vi har längs hela vägen varit övertygad om att detaljplanen kommer att vinna laga kraft pga. som jag har tidigare nämnt att planarbetet som har utförts har varit gediget och fulländat. Nu kan vi äntligen blicka framåt och börja projektera för nya historiska och fantastiska bostadsrätter. Det är ett historiskt projekt mht. att det blir de första flerbostadshusen på höjden som byggs i Varamon med endast 120-130m till stranden. Det är ett av Motalas bästa läge och efterfrågan på bostäderna är väldigt stor. Det tuffa marknadsläget har inte lika stor inverkan på dessa områden som besitter med något unikt som i detta fall – Läget och miljön runtomkring samt sjöutsikten. Vi kommer att sätta igång projekteringen inom kort och sedan öppna upp för intresseanmälan. Men det går redan nu att kontakta oss via vår hemsida om man är intresserad av en bostad. Vi har en pågående dialog med lokal mäklarkontor som ska hjälpa oss att förmedla dessa fantastiska bostadsrätter. Vi hoppas på att kunna byggstarta någon gång under 2024, säger Emanuel Vardi, VD för Enkla Hem.