Nyheter

Nordec tillhandahåller ram- och plattformskonstruktioner för Vanda Energis högtemperaturanläggning

Nordec, Nordisk leverantör av stålstommar, kommer att leverera 300 ton stålstommar och plattformskonstruktioner, gallerdurkar och trappor till Vanda Energis högtemperaturanläggning som håller på att byggas. Nordec installerar också de konstruktioner som levereras. 

Det som är speciellt med högtemperaturanläggningsprojektet är att Nordecs projektledare och installatörer är desamma som i bolagens tidigare gemensamma projekt.

Detta för att säkerställa sömlöst samarbete och smidigt projekt. Nordec och Vanda Energi har tidigare samarbetat i samband med byggandet av Vanda Energis avfallsförbränningsanläggning och utbyggnaden av avfallsförbränningsanläggningen.

– Högtemperaturanläggningen som byggs spelar en viktig roll för att upprätthålla värmeleveranssäkerheten i Vanda, eftersom det nya kraftverket gör det möjligt för oss att på ett säkert sätt producera energi från råmaterial som inte kan utnyttjas på något annat sätt, säger Kalle Patomeri, affärsdirektör för Vanda Energis stadsenergiverksamhet.

Vid Vanda Energis högtemperaturanläggning återvinns farligt avfall som klassificerats som farligt som inte kan återvinnas, såsom vanligt hushållsavfall som levereras för separat insamling, såsom färger, lim och lacker, på ett säkert och klimatvänligt sätt till värme.

Den höga behandlingstemperaturen i trumugnen och efterförbränningskammaren möjliggör säker hantering av avfall som klassificerats som farligt. Anläggningen inför en återvinningsmetod för avfallsfraktioner som annars inte skulle kunna utnyttjas.

Den gör Finland mer självförsörjande både när det gäller behandling av avfall som klassificerats som farligt och energiråvaror och bidrar till utfasningen av fossila bränslen. Anläggningen ska stå klar 2025.

Projektinstallationerna för Nordec är redan igång och fortskrider enligt plan. Enligt den ursprungliga planen ska Nordec Oy:s installationer vara färdiga i början av 2024.