Nyheter

Varsam ”transformation” av Tensta skola från 1980-talet

Text: Niclas Svensson

Campus Tensta – Unga i Järva har högtflygande drömmar och drivkraft för att förverkliga dem. Ungefär så uttrycker sig nyckelpersoner kring nya Järva gymnasium – kallat ”Sveriges modernaste gymnasieskola” som öppnar hösten 2024.

Vägen dit går genom varsam transformation av Tensta gymnasium – en 1980-talsbyggnad som är blåklassad och därmed bedöms ha stort kulturhistoriskt värde.

Berättelsen om den varsamma transformationen och tillbyggnaden får deltagarna ta del av vid konferensen Kulturbyggnader 2.0 som anordnas 25 oktober i Stockholm. Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö medverkar som talare vid konferensen.

Tensta gymnasieskola stod färdig 1984 och utformades av arkitekten Gösta Uddén och uppvisar en unik mix av av modernism och traditionell asiatisk arkitektur.

Den blåklassade byggnaden bedöms ha högt kulturhistoriskt värde men står i princip tom sedan 2019. Hemsö förvärvade fastigheterna i april 2022 och nu pågår en varsam restaurering. Intilliggande Tensta Träff återfinns i dag bibliotek samt föreningsverksamhet. Verksamheterna förenas i ett campusområde.

Visionen för alla berörda är att unga i Järva har stark framtidstro, kreativitet och en särpräglad drivkraft.

Därför har aktörerna vågat sig på devisen att skapa ”Sveriges modernaste gymnasieskola” när nya Järva gymnasium står inför invigning hösten 2024.

Här blir ett skolcampus med med högkvalitativ utbildning där elever i alla åldrar och från hela Stockholm möts. Det blir skola och utbildning under dagtid och därefter intar ett vitalt föreningsliv lokalerna på kvällstid. Det blir således trygghet med aktiviteter under större delen av dygnet.

Hemsö har sedan dess haft en bred dialog med skoloperatörer och lokalsamhället för att säkerställa att kommande hyresgäster möter behoven Tillsammans svarar Tensta gymnasium och Tensta träff drygt 21 000 kvadratmeter. Dialog med potentiella hyresgäster och det lokala föreningslivet pågår

Är du intresserad av ämnet som sådant när det gäller renovering av kulturhistoriska byggnader –

Anmäl Dig nu så missar du inte årets bästa konferens om den byggda miljön – hur vi transformerar och inkluderar det vi redan byggt.

Har ni ett intresse medverka som utställare där vi har ett par platser kvar att erbjuda, lägg ett mail för mer information till: [email protected].

Boka deltagande här via länk:

https://www.realstad.se/kulturbyggnader