Nyheter

Starkt växande efterfrågan på affärslokaler i Luleå

På kort tid har ytterligare drygt 8 000 kvm ytor till ett värde av ca 5 miljoner kronor årligen hyrts ut till olika företag.

– Vi har aldrig tidigare sett en större efterfrågan på lokaler i Luleå, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Sedan i maj månad har hyresavtal tecknats med 16 hyresgäster som rör drygt 8 000 kvm och hyresintäkter på 5 miljoner kronor årligen. Uthyrningarna avser både utökningar av befintliga hyresavtal och ny uthyrning varav ett antal innebär nya etableringar till Luleå. Avtalen omfattar både affärslokaler och markytor.

Hyresgäster som kan nämnas i sammanhanget är Region Norrbotten, Lumire, Loomis, DEKRA med flera.

– Vi såg en stor efterfrågan på lokaler redan under förra året, men den är ännu större nu. Dessutom ser vi effekter i fler branscher. Både myndigheter, kommunala bolag samt privata aktörer inom service och industri är i behov av nya eller bättre anpassade lokaler, fortsätter Gunnar Tåhlin.

De närmaste tio åren planeras över 1 000 miljarder kronor att investeras i norra Sverige, som spelar en nyckelroll i omställningen som ska göra oss till världens första fossilfria land. Flera av de stora industrisatsningarna har sitt säte i Norrbotten och Luleå befinner sig i händelsernas centrum med de gröna stålsatsningarna, en hamn som växer och ett starkt tekniskt universitet.

Detta ger Luleå ett sällsynt bra affärsmässigt läge, där en aktuell effekt är den starkt ökande efterfrågan på lokaler. Att alla blickar är vända mot norr öppnar upp för nya möjligheter, utveckling och expansion. Det är inte bara företagen i Norrbotten som är i behov av både större och bättre utformade lokaler. Även företag från andra delar av Sverige och världen vill etablera sig här på grund av investeringarna i regionen.

– Både lokala, nationella och internationella företag tittar på Luleå. Vi har diskussioner i gång om fler uthyrningar, både för större och mindre etableringar, säger Gunnar Tåhlin hemlighetsfullt. Men det handlar inte bara om att tillgodose rätt storlek på ytorna utan vi noterar även att man ställer högre krav på sina lokaler då man vill att de både ska vara hållbara och attraktiva för att attrahera medarbetarna, berättar han vidare.