Nyheter

Anne Teresiak på AIX utsedd till ny husarkitekt för Nyköpingshus

Anne Teresiak på AIX Arkitekter har av SFV utsetts till ny husarkitekt och generalkonsult för Nyköpingshus i Södermanland de kommande tre åren med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 år.

– Det gläder mig mycket att vi fick detta uppdrag och det ska bli väldigt roligt att arbeta med Nyköpingshus. Platsens händelserika historia och de gamla byggnadernas stora kulturhistoriska värden är väldigt inspirerande och imponerande, säger Anne Teresiak.

Nyköpingshus är ursprungligen en medeltida borg som har byggts på i omgångar. Många viktiga historiska händelser har ägt rum på platsen, däribland det omtalade Nyköpings gästabud år 1317. Delar från senmedeltiden finns bevarade, som t. ex. ett kanontorn från Gustav Vasas tid. Den medeltida borgen byggdes om till ett renässansslott av hertig Karl i slutet av 1500-talet. Slottet brann tillsammans med den övriga staden 1665. Det återuppfördes inte, utan en del av teglet användes som material i ombyggnaden av Stockholms slott.

Det som blev kvar av det en gång så ståtliga slottet användes sedan som bland annat fängelse, fattighus, barnhem och magasin. På 1900-talet rustades delar av slottet upp och inrymmer numera en restaurangrörelse i Gästabudssalen och Drottningkällaren samt Sörmlands museums permanenta utställningar i Kungstornet som berättar om platsens intressanta historia. På somrarna spelas Nyköpings gästabud upp i form av utomhusteater på borggården. Nyköpingshus har på så vis blivit centrum för stadens historia och ett viktigt besöksmål.

Förutom husarkitektuppdraget på Nyköpingshus har även AIX husarkitekter för Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga biblioteket, Kv Krubban samt slottsarkitekter för Drottningholms slott och Vadstena slott.