Nyheter

Ny styrelseledamot i Vectura

Anna Nyberg tillträder som ny styrelseledamot i Vecturas styrelse – tar över efter Gustaf Hemelin som lämnar efter sex år. Anna har bred erfarenhet inom fastighetsbranchen från bland annat ICA Fastigheter och Vasakronan vilket kommer vara till stor nytta för Vectura i sitt framtida arbete inom innovativa fastighetsprojekt.

Anna Nyberg har gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen varav de senaste tre åren som VD för ICA Fastigheter och del av ICA Gruppens koncernledning. Hon har även haft styrelseuppdrag i Ancore, Trecore och Delcore där Anna var med och skapade de två sistnämnda samägda bolagen för ICA Fastigheter. Tidigare var hon ansvarig för Fastighetsutveckling och projektgenomförande inom Vasakronan.

– Genom mina erfarenheter och starka intresse för stadsutveckling, hållbarhet och digitalisering ser jag fram emot att ingå i Vecturas styrelse och kunna bidra till deras tillväxtambitioner och långsiktiga ägarperspektiv, säger Anna Nyberg.

Vectura Fastigheter gör mycket stora investeringar inom life science, innovation och bland annat i Hagastaden, Stockholm genom Forskaren, CampusF och Kvarter 37 i Mölndal med GoCo Health Innovation City samt i Lund och Uppsala.