Nyheter

Götenehus Group tillträder två kommersiella fastigheter i Trollhättan

Götenehus Group fortsätter att investera i fastigheter genom dotterbolaget Forshem Fastigheter. Torsdagen den 1 juni tillträdde Forshem Fastigheter två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Förvärvet är ytterligare ett exempel på bolagets tillväxtambitioner inom Fastighetsutveckling.

De två aktuella fastigheterna, Diana 3 och 6 respektive Trollet 9, ligger i centrala Trollhättan i nära anslutning till innerstadsgallerian Odenhuset som Forshem Fastigheter förvärvade i oktober 2022.

– Vi ska vara en aktör som bidrar till att utveckla städerna i den region vi är verksamma i. Investeringen är ytterligare ett steg för att göra Götenehus Groups verksamhet mer stabil och lönsam. Det är fina fastigheter i ett strategiskt bra läge i förhållande till vårt övriga fastighetsbestånd. Förvärvet leder till ett stabilare kassaflöde och bättre rörelsemarginal vilket leder till en minskad påverkan från svängningar i konjunkturen, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef för Götenehus Group.

Som tidigare kommunicerats uppgår det överenskomna fastighetsvärdet till 161,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. I och med tillträdet förvaltar Forshem Fastigheter ett bestånd vars marknadsvärde uppgår till närmare 800 miljoner kronor. Hyresintäkterna från de två fastigheterna uppgår till cirka 19 miljoner kronor på årsbasis och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är cirka fyra år.

– De två fastigheterna består av kontor, butiker och restauranger och är till stor del uthyrda, vilket innebär att de bidrar med en god direktavkastning. Några av de större lokalhyresgästerna utgörs av Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, tandvårdsklinik och apoteksverksamhet, säger Martin Klaesson, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Götenehus Group.

Fastigheterna anskaffades genom förvärv av två bolag. Köpeskillingen uppgick till 158 miljoner kronor, vilket finansierades genom egen kassa och banklån.