Nyheter

NCC startar två avslutande projekt vid Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om totalt fem våningsplan i två befintliga vårdbyggnader på Nyköpings lasarett.

De två projekten är de sista i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland. Ordervärdet uppgår totalt till cirka 270 miljoner kronor.

– Vi har haft ett fint samarbete med NCC under många år nu och det är med både glädje och visst vemod som vi nu inleder de sista delprojekten i denna stora satsning som ingår i Framtidens Sjukhus. Vi ser fram emot att flytta in i nya, fina, moderna och framför allt verksamhetsanpassade lokaler, säger Mathias Hjelte, förvaltare vid Nyköpings lasarett.

NCC ska renovera och anpassa hus N1 och N2 till dagens verksamhet i två delprojekt. Husen är två befintliga centrala huskroppar vid Nyköpings lasarett som byggdes på 1970-talet. NCC:s arbete omfattar bland annat rivningsarbete, rumsbildning och nya installationssystem.

­– Samarbetet med Region Sörmland och våra samverkanspartners har vuxit sig starkt med åren och vi har samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap som vi haft stor nytta av genom de många delprojekten. Vi ser nu fram emot att slutföra renoveringen av Nyköpings lasarett och ta dessa värdefulla lärdomar vidare in i nya projekt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef på NCC.

Projekteringsarbetet är under uppstart och byggproduktion beräknas till våren 2024 när verksamheterna som sitter i dessa hus har flyttat in i de nya lokaler som NCC redan har färdigställt.

Projekten är de sista delprojekten som ingår i det strategiska ramavtalet mellan NCC och Region Sörmland för att bygga ut och bygga om tre sjukhus i Sörmland. Samarbetet inleddes i juni 2015 och orderanmäls löpande.

Ordervärdet uppgår till totalt cirka 270 miljoner kronor och orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden. N2 skall vara färdigt till sommaren 2025 och N1 färdigställs till årsskiftet 2025/26.