Nyheter

Projektet Söderbymalm har snart färdigställt tak på första huset i kvarter 4

Söderbymalm är ett projekt i Stockholm som är uppdelat i kvarter 3 och kvarter 4 med två respektive tre huskroppar. Projektet består av 346 lägenheter och det uppför Constoab tillsammans med Magnolia och Heimstaden.

I kvarter 3 är man just nu  i ett intensivt läge och första inflytt i hus 1 kommer att ske i mitten av september 2023. Här pågår stomkomplettering samt fasadarbeten för fullt.

I kvarter 4 pågår den sista delen av stommontaget som kommer att vara klart i augusti 2023. Under samma period kommer vi att påbörja stomkomplettering då taket på första huset i kvarter 4 snart är färdigställt.

Läs mer om projektet här: 

https://constoab.se/projekter/soderbymalm/