Nyheter

Sigtuna kommun planerar att köpa Humlegården

Läget är unikt längs med Sveriges äldsta gata, Stora gatan. Möjligheterna är många och spännande. Därför föreslår kommunstyrelsen att Sigtuna kommun ska köpa Humlegården i Sigtuna stad.

Så här säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, om planerna:

– Det här skulle vara ett strategiskt och långsiktigt köp. Vi vill att den här platsen ska fyllas med samhällsviktig verksamhet. En så central och unik plats som det här är ska komma invånarna till gagn.

Sigtuna kommun har i många år varit intresserad av att förvärva tomt och fastighet längs med Stora gatan mitt i Sigtuna stad. Under våren har kommunen kommit överens med Stiftelsen Valjeviken om en prislapp på 35 miljoner kronor för köp av tomträtten Humlegården 15 och fastigheten Humlegården 12 samt byggnadsinventarier.

En enig kommunstyrelse föreslår därför att kommunfullmäktige godkänner köpet, samt ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att teckna köpekontrakt.

Peter Andersson, samhällsbyggnadschef, säger:

– Genom det här köpet skulle vi ha rådighet att utveckla området på lång sikt. Vi är överens med säljarna om köpeskillingen och statusbesiktningen är gjord, så om kommunfullmäktige godkänner köpet är min bedömning att vi kan få tillträde inom de närmaste månaderna.

Det finns en hel del tankar och visioner kring utvecklingen av platsen och kommunen kommer nu att påbörja en utredning kring vilka verksamheter som kan komma att rymmas i lokalerna.

Beslut om godkännande av köp tas på kommunfullmäktige den 15 juni.

På bilden: Tomten och fastigheten som Sigtuna kommun planerar att köpa ligger centralt i Sigtuna stad

Foto: Sigtuna kommun