Nyheter

Renovering och ombyggnad av flerbostadshus på Mariehem i Umeå

Mariehemsvägen 35-39 är ett flerbostadshus beläget i Umeå. Huset uppfördes för cirka 50 år sedan och har haft flera olika ägare genom åren. Lägenheterna på Mariehsmvägen 35-39 är i behov av renovering och ombyggnad för att göra dem mer moderna och trivsamma bostäder för de boende.

Som ett resultat av detta genomgår byggnaden ett betydande renoverings- och ombyggnadsprojekt som kommer att beröra cirka 200 lägenheter på Mariehesmvägen, inklusive 35 A-H, 37 A-H, och 39 E-G.

Fastighetsbolaget Rikshem är byggherre för renoverings- och ombyggnadsprojektet på Mariehsmvägen 35-39. Rikshem tog över byggnaden för några år sedan och satsar på att skapa moderna och bekväma bostäder för de boende. Nu har Rikshem påbörjat renoveringar av cirka 188 av sina lägenheter på Mariehsmvägen.

I renoverings- och ombyggnadsplanen för Mariehsmvägen 35-39 ingår en totalrenovering av de berörda lägenheterna, vilket leder till tunga byggarbeten i byggnaden. Målet är att skapa moderna och bekväma bostäder som möter nuvarande och framtida boendes behov.

Renoverings- och ombyggnadsprojektet förväntas bli en betydande förbättring för byggnaden och det omgivande samhället. Med Rikshem i spetsen för projektet kan invånarna förvänta sig att få kvalitetsbostäder som är välskötta och bekväma att bo i.