Nyheter

Stockholm Stad och Bergo Flooring skapar inkluderande och aktivitetsfrämjande skolgårdar för ungdomar

Enligt Genpeprapporten 2022 uppger 96 av 100 ungdomar att de inte lever hälsosamt när det gäller kost och fysisk aktivitet. För att adressera denna oroande situation och främja en sund livsstil bland den unga befolkningen behövs åtgärder. En viktig aspekt är att erbjuda unga vuxna platser där de kan umgås utan krav på prestation eller konsumtion. Genom att skapa attraktiva skolgårdar vill SISAB öka tillgängligheten till sportytor för barn och ungdomar.

Skolgården spelar en central roll i detta sammanhang och bör vara en inkluderande och uppmuntrande miljö som främjar möten mellan människor både under skoltid och fritid. Det handlar om att främja fysisk aktivitet och skapa en positiv social atmosfär. Ungdomar behöver en plats där de kan delta i olika fysiska aktiviteter samtidigt som de umgås med sina vänner utan att känna påtryckningar.

Som en del av Stockholm Stads initiativ för att skapa mötesplatser och aktivera ungdomar har SISAB, enheten för skolfastigheter, samarbetat med Bergo Flooring och Unisport för att utveckla idéer för aktivitetsytor. Det första pilotprojektet i samarbetet är Skärholmens Gymnasium/Bredholmstorget, som är en särskola för ungdomar med funktionsvariationer. Där har nu en basket 3×3 plan samt en innebandyplan installerats.

Bergo Flooring erbjuder sportgolvslösningar som främjar fysisk aktivitet genom att erbjuda en säker och bekväm yta för olika sport- och motionsaktiviteter. Golven kan installeras på skolgårdar och andra platser där ungdomar kan samlas och kan läggas direkt på de flesta hårda ytor och är utformade för att tåla alla väder, är lättlagda och dränerande.

Med Bergo Floorings sportgolvslösningar kan skolgårdar omvandlas till levande och inkluderande miljöer som uppmuntrar ungdomar att vara fysiskt aktiva och interagera med varandra. Dessa golv är utformade för att vara tåliga för intensiv användning och erbjuder färgglada sportytor som lockar till spel, vilket gör dem idealiska för skolmiljöer där många ungdomar samlas.

Genom att investera i Bergo Floorings sportgolvslösningar kan SISAB och andra institutioner skapa attraktiva lockande platser, där unga vuxna kan utöva fysisk aktivitet och samtidigt känna sig inkluderade och accepterade. Detta är ett viktigt steg mot att främja en hälsosammare livsstil bland den unga generationen och uppmuntra till positiva sociala möten utan krav på prestation eller konsumtion.

I samband med invigningen av den nya basketplanen på lördag den 27 maj på Bredholmstorget i Skärholmen, kommer en streetbasketturnering för allmänheten att arrangeras. Turneringen kommer inkludera klasserna U13, U15 och U18 och i samarbete med Svenska Basketförbundet. Generation PEP kommer också att vara på plats samt andra roliga aktiviteter.

Nästa projekt blir Rinkebyskolan. På detta sätt byggs attraktiva skolgårdar som främjar integrationen och ger ungdomar en meningsfull fritid.

Källa: Genpeprapporten 2022, https://generationpep.se/sv/aktuellt/pep-rapporten-2022/ (2023-05-23)