Nyheter

Stockholms stadion ska fasadrenoveras

Fasaden på Stockholms stadion ska renoveras. Det handlar bland annat om att åtgärda sprickor i byggnaden och om underhåll av dörrar, fönster och trädetaljer. Renoveringen kommer att anpassas efter verksamheten och kommande evenemang på Stockholms stadion och genomföras under 2023 och 2024.

– Stockholms stadion är en kulturhistoriskt betydelsefull byggnad och det kommer vara viktigt att värna om dess karaktär vid renoveringen. Men Stadion är inte bara en del av historien utan den är ju fortfarande i bruk både för konserter och idrottsevenemang, och det känns bra att vi nu ser till att byggnaden kommer stå pall i många år till, säger Clara Lindblom (V), fastighetsborgarråd.

Om Stockholms stadion:

Stadion byggdes inför OS i Stockholm 1912. Fastigheten förklarades som byggnadsminne 1990 och är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det innebär att fastigheten har synnerligen höga kulturhistoriska värden.

Projektet fasadrenovering av Stockholms stadion ska se till att anläggningen underhålls i enlighet med byggnadsminnets intentioner och vårdprogrammets fastslagna målsättningar. Syftet med projektet är att åtgärda de skador och problem på byggnaderna som har upptäckts, detta omfattar sprickbildning i både de äldre delarna och i norra läktaren. Det har konstaterats akuta problem med avvattning från tak, och tecken på avvattningsproblematik i form av utfällningar av salt och kalk på fogar och tegel. Byggnaderna behöver även ett grundligt underhåll av dörrar, fönster, tak och trädetaljer. Mur och staket runt anläggningen återställs i ursprungligt skick.

Beslutet om renovering fattas på fastighetsnämnden och idrottsnämnden idag den 23 maj.