Nyheter

Arkitekthögskolan firar läsårets slut med utställning, rundabordssamtal och möbelmässa

Parallellt med de andra skolorna på Konstnärligt campus öppnar Arkitekthögskolan upp för allmänheten mellan den 26 maj och 3 juni för en stor utställning av studenternas arbete från det gångna läsåret. Vid sidan av utställningen är ett rundabordssamtal med inbjudna arkitekter, en studentkurerad möbelmässa och en utställning av paviljonger i Robertsfors också del av programmet.

Läsåret på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) avslutas traditionsenligt med en större utställning. På utställningen visas studentarbeten från alla årskurser, inklusive avgångsklassernas examensprojekt. En nyhet i år är att de olika arrangemangen på Konstnärligt campus sammanlänkas i tid och rum mellan den 26 maj och 3 juni, läs mer om allt som händer på Konstnärligt campus.

Arkitekthögskolans slututställning invigs i år den 26 maj mellan klockan 16.00 – 18.00 med tal och guidade turer. Utställningen är sedan öppen 27, 28 och 31 maj samt 1 och 3 juni mellan klockan 12.00 – 17.00. Utställningen tar stora delar av Arkitekthögskolans byggnad i anspråk och är indelad efter de temabaserade undervisningsstudios som studenterna deltagit i. Studentguider finns tillgängliga under alla utställningens öppettider.

– I årskurs 1 arbetar alla studenter tillsammans kring begreppen Kropp och rum. Läsåret kulminerar i ett grupparbete där studenterna bygger utställningspaviljonger i fullstor skala och dessa är sedan del av studenternas bidrag till utställningen, berättar Maxine Lundström på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

I årskurs 2 och 3 på Arkitektprogrammet finns för närvarande tre olika temabaserade studios med olika inriktningar som studentprojekten på utställningen tar sin utgångspunkt i. En av de nuvarande inriktningarna fokuserar på att finna arkitektoniska lösningar som underlättar omställningen från fossilberoende till kretsloppstänkande. I en annan studio tittar man på hur man kan förstå och arbeta med arkitekturens inverkan på de människor som använder den. Den tredje studion undersöker olika byggnadskulturer och byggnadstraditioner, ofta med utgångspunkt både i en stadsmiljö och i en landsbygdsmiljö eller en mindre tätort.

–Det här läsåret har vår studio arbetat i samarbete med arkitekturfestivalen Arknat och Robertsfors kommun. Ett av resultaten är tre fullstora paviljonger/vindskydd som kommer att ställas ut på olika platser längs Rickleån kring Robertsfors, berättar Toms Kokins, lärare i årskurs 2 och 3 på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Studenterna arbetar nu i mitten av maj med att bygga paviljongerna inne i och utanför Arkitekthögskolan i Umeå för senare transport till Robertsfors. Invigningen sker på plats i Robertsfors 26 maj vid respektive paviljong. Klockan 10.00 i Johanneslund, klockan 11.00 i Åknät och klockan 12.30 i Räveln.

Studenter i årskurs 4 och 5 har kunnat välja inriktningar som fokuserar på hur människor drabbas av bortträngning till följd av olika samhälleliga, ekonomiska och ekologiska kriser, hur vi förstår och kan förhålla oss till det engelska begreppet domesticity som sfär samt relationer mellan olika materials beteenden, byggnadsteknik och miljöfaktorer. Avgångsstudenternas projekt ställs ut gemensamt i Arkitekthögskolans teater.

Den 31 maj mellan klockan 14.00 – 16.00 arrangerar Arkitekthögskolan ett rundabordssamtal med titeln Holistiska habitat med Jenni Reuter från Aalto-universitetet I Finland, Helen Runting, grundare av firman SECRETARY, professor Ele Carpenter, föreståndare för UmArts och professor Roemer van Toorn från Arkitekthögskolan. Samma dag invigs också en studentarrangerad möbelmässa på temat Noisy klockan 16.00.

PÅ bilden: Frida Block är en av Mastersstudenterna som kommer att visa sitt projekt i utställningen. Hennes projekt handlar om svensk standard och hon har utforskat svensk standard i lägenheter

Foto: Simon Jönsson