Nyheter

De vinner tävling om restaurangbyggnader i Kalmar

Nu är tävlingen för de nya permanenta restaurangpaviljongerna på Ölandskajen i Kalmar avgjord. Det är OKIDOKI för P&E Fastigheter som har gjort det förslag som ett enigt planutskott nu tagit beslut om.

Ölandskajen, som även framhålls som den ”folkliga kajen”, ska förstärkas och renoveras och kommunen har länge velat se en ny arkitektonisk lösning för kafé och restaurangbyggnaderna vid det populära hamnstråket. P&E Fastigheter är redan fast förankrade på platsen med stora innehav i hamnen såsom bland annat universitetet. Den nya bebyggelsen får en mix av kafé, vinbar, restaurang och glasskafé och på så sätt kan det bli verksamhet året runt.  

– För oss och för Kalmar blir det positivt med en hållbar hamnmiljö innehållande verksamheter som kan komplettera varandra och skapa rörelse på kajen året om, säger Karl-Johan Grem, koncernchef på P&E Fastigheter.

Markanvisningstävlingar handlar i regel om bostäder eller samhällsfastigheter, men i det här fallet handlar det om kommersiella fastigheter för restauranginnehåll. För att hitta den bästa lösningen för platsen, som både tar vara på det kommersiella läget och den kulturhistoriska miljön, valde man därför att gå fram med en arkitekttävling. En tävling som OKIDOKI vann med en trä- och kopparbebyggelse. Rickard Stark ansvarig arkitekt på OKIDOKI berättar: 

– Träet har en given plats i Kalmar och speglar den folkliga känslan i kajen medan koppar representerar den exklusiva lyxen som kopplar till slottet. Den tydliga siluetten och detaljeringen kommer att bli identitetsskapande för Kalmar som redan drar mycket folk.