Nyheter

Nu invigs Inventumlaboratoriet på Campus Solna

Idag invigs det nya Inventumlaboratoriet, som står klart efter en omfattande ombyggnad som har pågått sedan 2020. I de toppmoderna kontors- och labbmiljöerna ger Akademiska Hus verksamheter med koppling till medicin och hälsa möjlighet att etablera sig på Campus Solna. Intresset är stort och byggnaden är nästan fullt uthyrd.

Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts och som utvecklas med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här har även samhälle, universitet och näringsliv gått samman med målsättningen att skapa ett av världens starkaste life science-kluster.

Akademiska Hus har investerat 275 miljoner kronor i ombyggnaden av det cirka 24 000 m2 stora Inventumlaboratoriet, tidigare kallad Retziuslaboratoriet, som har genomförts i två etapper i syfte att uppgradera byggnadens tekniska funktioner och att på en 13 000 m2 uthyrningsbar yta skapa nya moderna kontors- och labbmiljöer. Som ett led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har många av de befintliga materialen tagits tillvara under byggprocessen och återbrukats i de nya lokalerna.

– Det känns fantastiskt att Inventumlaboratoriet efter tre års ombyggnation är redo för invigning. Här kan vi välkomna nya aktörer till området som får ta del av de centrala mötesplatser som utvecklas på Campus Solna där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte och innovation inom life science, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Strategiska läget lockar

Intresset för att flytta in i Inventumlaboratoriet är stort. Många lockas av det strategiska läget i direkt anslutning till Karolinska Institutet och med närhet till en rad andra myndigheter, företag och organisationer – alla med en koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa. På invigningsdagen finns nio bolag verksamma i byggnaden, däribland Pelago Bioscience och Xbrane Biopharma, och ett tionde bolag är på gång in till hösten. Endast 2 700 m2 är fortsatt vakant.

– Närheten till världsledande forskning och områdets tydliga life sciene-profil gör att Campus Solna är helt rätt för oss och den verksamhet inom bioteknik som vi bedriver. I toppmoderna lokaler kan vi ta del av all innovationskraft och kompetens som finns på området, säger Martin Åmark, CEO på Xbrane Biopharma.

Unik vakans

Det var i samband med att Karolinska Institutet flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum som en unik vakans uppstod som ger möjlighet för nya företag att etablera sig på Campus Solna. Utöver Inventumlaboratoriet har Akademiska Hus sedan dess investerat cirka en halv miljard kronor i en rad andra ombyggnationer på Campus Solna, däribland Fysiologen och Scheelelaboratoriet. Samtliga med inriktning på att erbjuda verksamheter inom life science möjlighet att hyra allt från en enstaka kontorsstol och labbänk till lokaler med plats för större labbmiljöer och hela huvudkontor.

Foto: Jean-Baptiste Béranger