Nyheter

Idétomt med stor gemenskap på liten yta erbjuds i Partille

Nu söker Partille kommun innovativa byggare som vill ta sig an en idétomt i bostadsområdet Hossaberget i Öjersjö och skapa ett hållbart boende för flera – med stor gemenskap på liten yta. Anbud tas emot till den 31 maj 2023.

Nu säljer man genom markanvisning en tomt om drygt 1300 kvadratmeter för bebyggelse av ett mindre flerbostadshus med cirka 5 lägenheter upplåtna som hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter.

Detaljplan finns och gata, vatten och avlopp är utbyggt.

Villkor för marköverlåtelse:

Tomten säljs till registrerat aktiebolag och till högstbjudande. Priset gäller inklusive gatukostnad och anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastigheten säljs inte under två miljoner kronor.

Anbudsgivare ska själv undersöka fastigheten i den omfattning som parten anses behöva för att lämna ett bindande anbud.

Tillträde sker 2023-11-10, förutsatt att kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Byggstart ska ske inom 6 månader från tillträde.

Fastigheten ska bebyggas med ett flerbostadshus i trä som utformas i linje med omgivande bebyggelse och placeras i gräns mot gatan. Gestaltnings-programmet för detaljplanen Bostäder i Hossaberget ska följas.

Huset ska vara i två våningar och ha minst en gemensam yta, inne eller ute, för de boende.

Vid byggnationen ska återvunnet material användas i första hand.

Länk till den gällande detaljplanen för Bostäder i Hossaberget: 

partille.se/bostaderihossaberget