Nyheter

Össjö skola byggs ut

Under början av april påbörjade Ängelholmslokaler en tillbyggnation av tre nya klassrum på Össjö skola. När sommarlovet börjar i juni startar även renoveringen av två befintliga klassrum med tillhörande kontor och korridor. När allt är klart kommer låg- och mellanstadieskolan ha totalt sju hemvister, en per årskurs. Varje hemvist får då ett eget grupprum och möjlighet till mer flexibel möblering och fler pedagogiska väggytor.

Mellan huskropparna bildas ett atrium vilket skapar en bonusyta som kan användas för undervisning utan att man blir störd av andra elever, då inga hemvister har fönster mot denna innergård. Kanske kan man här göra undersökande experiment, ha lässtunder eller kreativt skapande.

I samband med utbyggnaden utrustas skolan med solceller och skolgården får en ny utformning vilket även det förväntas ge en ökad möjlighet till att bedriva undervisning utomhus.

– Vi är otroligt glada över att äntligen påbörja arbetet på Össjö skola. Verksamhetens behov har vuxit de senaste åren och nu kan vi äntligen låta skolan växa i takt med verksamheten. Att samtidigt ge eleverna en bättre förutsättning för undervisning utomhus känns väldigt stimulerande, säger Pernilla Nevsten, VD på Ängelholmslokaler.

Arbetet på Össjö skola förväntas ta ungefär ett år och inflyttning i de nya klasserna beräknas ske till höstterminen 2024.

BAB Bygg AB är anlitad som byggentreprenör till att utföra om- och tillbyggnationen som omfattar ca. 300 m² nybyggnad och 220 m² ombyggnad.