Nyheter

Forsen bygger utbildningshall åt Fortikationsverket i Halmstad

Forsen får förtroendet när Fortifiktionsverket bygger en utbildninghall för luftvärnssystemet Patriot i Halmstad. I uppdraget går vi in som generalkonsult med huvudansvar för byggledning inom mark, bygg, VS, Ventilation, El och styr.

Den nya hallen omfattar hela 20 000 kvm i en huskropp och placeras vid Galgberget, mellan regementsområdet och flottiljområdet på Halmstads garnison.

Bygget består av bland annat av utbildningshallar, materielunderhållshall, specialsalar för teori och simulatorutbildning, lektionssalar, samlingssal, kontor, omklädningsrum, teknikutrymmen, dagvattenhantering, rangerytor, vägar samt staket med grindar.

Forsens uppdrag är att vara Byggherrens förlängda arm och säkerställa att kontraktet mellan byggherren och entreprenören följs mot tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö.

– Vi på Forsen känner oss stolta över att ha fått förtroende av Fortifikationsverket. Det är ett omfattande och spännande projekt med många olika delar där också flera parter är involverade. Forsen har lång erfarenhet av stora och komplexa projekt och kommer vara trygg partner i arbetet framåt säger Lina Ahlgren, huvudbyggledare på Forsen