Nyheter

Johan Lövgren ny gruppchef på Carlstedt Arkitekter

Carlstedt Arkitekter utser Johan Lövgren till gruppchef på Stockholmskontoret. Johan Lövgren är arkitekt och anställd på Carlstedt Arkitekter sedan 2012. Johan ersätter Erik Apelmo som därmed får mer tid för sin roll som ansvarig arkitekt i kunduppdrag och som utvecklingsansvarig.

– Som gruppchef vill jag bidra till att ytterligare stärka vår företagskultur och goda arbetsmiljö, där vi sätter medarbetarna och deras kompetens i främsta rummet, säger Johan Lövgren, ny gruppchef på Carlstedt Arkitekter. På Carlstedt Arkitekter står människan i centrum, både i våra uppdrag och i vår egen verksamhet. – Jag tror på att vårt personliga engagemang för uppdragen har stor betydelse för resultatet i de byggnader vi ritar och ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor, fortsätta att skapa bra arkitektur.

Johan Lövgren är arkitekt, utbildad på Chalmers, UDK Berlin och Arkitektskolan i Umeå och anställd på Carlstedt Arkitekter sedan 2012. Under åren har Johan arbetat med flera uppdrag inom vård och utbildningsfastigheter, bl a med Fastighetsutvecklingsplan och detaljplan för Universitetssjukhuset Linköping, projektering av Stigtomta skola och Stenhammarskolan i Flen, ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus och senast konceptprogram och underlag för detaljplan för det nya sjukhuset i Helsingborg.

Carlstedt Arkitekter har fokus på gott ledarskap och medarbetarutveckling. Efter pandemin har företaget bl a genomfört ett omfattande utbildningsprogram ”Carlstedt Akademien” och företaget har kunnat växa med fler medarbetare.

– För oss är det viktigt att hela tiden ha fokus på succession och att våga satsa på yngre förmågor. Jag är därför väldigt glad att vi har kunnat rekrytera internt till den här rollen, säger Joao Heuser, kontorschef för Carlstedt Arkitekter i Stockholm.

Med Johan i rollen som gruppchef frigörs tid för Erik Apelmo, dels för ytterligare engagemang i arkitektuppdragen, dels för att driva företagets övergripande utvecklingsarbete.

– Gestaltning, hållbarhet och digitalisering är tre huvudområden för vårt utvecklingsarbete och jag ser fram emot att få mer tid att driva dessa för oss så angelägna frågor, säger Erik Apelmo, uppdragsansvarig arkitekt och utvecklingsansvarig på Carlstedt Arkitekter.

Foto: Elizabeth Thompson