Nyheter

Första spadtaget: ISGR’s nya skola

I fredags, en kall vårdag i mitten av mars, var det dags att ta första spadtaget för den nya skolan för ISGR (International School of the Gothenburg Region).

Den nya skolan uppförs i anslutning till den nuvarande och ska ge plats för drygt 300 elever i årskurs 3 till 6 och har förutom 15 nya klassrum, även musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal.

På plats var Camilla Widman, ordförande i Stadsfastighetsnämnden, Kristina Tharing från styrelsen i ISGR, Birgitta Sandström Barac, skolchef, elever från ISGR och Lars Elfast, regionchef Väst på Tuve Bygg.

Lars Elfast tackade Stadsfastighetsförvaltningen och ISGR för förtroendet och summerade:

– Att bygga skolor och skapa byggnader som ska finnas kvar över generationer är något man är extra stolt över. Och att det dessutom är hemma i Göteborg, gör det hela ännu bättre såklart.