Nyheter

Satsning på omtanke

Carlstedt Arkitekter rekryterar Martin Nilsland till en ny roll som affärsansvarig för omsorgsfastigheter – fastigheter där omtanke och livskvalitet står i fokus. Med affärsområdet förtydligar Carlstedt Arkitekter erbjudandet inom äldreboende och särskilt boende.

– Jag ser fram emot möjligheten att ytterligare fördjupa mig i omsorgsfastigheter och utmana hur vi bygger för äldre. Utan att ge avkall på kravet att få ihop kalkylen hoppas jag kunna medverka till att framtidens äldre får en mer värdig och lustfylld livsmiljö, säger Martin Nilsland, ny affärsansvarig för omsorgsfastigheter på Carlstedt Arkitekter.

Martin Nilsland kommer närmast från BSK Arkitekter där han har mångårig erfarenhet av vård- och omsorgsboenden, boenden för äldre och LSS-boenden, men även av kontor och rättsväsende. Martin har också erfarenhet av projekt med höga hållbarhetsambitioner som NollCO2 och LEED Gold.

Carlstedt Arkitekter har en stark specialisering på vårdfastigheter. Med rekryteringen av Martin Nilsland förtydligas erbjudandet inom omsorgsfastigheter. En kraftigt ökande åldrande befolkning ställer krav på nya lösningar där omsorgen fokuserar på ökad livskvalitet, där vården flyttar närmare människorna, och där fokus skiftar från sjukdom till hälsa och livskvalitet. Samhällsservice är en avgörande del i utvecklingen av stadsdelar och lokalsamhällen, och rätt utformad bidrar den till att stärka gemenskapen mellan olika grupper i samhället.

– Med vårt samlade erbjudande inom vård, skola och omsorg bidrar vi till synergier mellan olika verksamheter och huvudmän. På så sätt kan vi bidra till utvecklingen av livskraftiga lokalsamhällen, säger Stina Ljungkvist, vd för Carlstedt Arkitekter.