Nyheter

Efterlyses: Fastighets- & markägare som vill vara med och bygga framtidens gröna glasmästeri

När Sveriges största glasmästeri växer ur sina lokaler i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Jönköping väljer bolaget att bygga nytt. Kravet är mark på minst 5000 kvadratmeter med rätt logistiskt läge. Nu efterlyser man markägare som vill bygga en miljöklassad fastighet anpassad för Ryds Glas verksamhet.

Ryds Glas finns på cirka 60 olika orter runt om i Sverige. På fem av orterna går hyresavtalen ut inom kort, samtidigt har man börjat växa ur lokalerna som inte är anpassade för företagets verksamhet. Därför har Ryds Glas, tillsammans med Arkitektlaget, analyserat flöden och processer i glasmästeriet och arbetat fram den optimala lokalen för ett glasmästeri – och självklart siktar man på en Miljöklass A byggnad.

– Vi har sett över våra flöden, från glasleverans till att glasmästaren åker ut till kund. Tillsammans med Arkitektlaget har vi skissat fram ett förslag på en byggnad som tillgodoser våra behov som modernt glasmästeri. Nu letar vi intensivt efter tomter och någon som vill vara med och bygga framtidens gröna glasmästeri tillsammans med oss, säger Daniel Rexlind, Inköpschef och fastighetsansvarig på Ryds Glas.

Efterlyser tomter på minst 5000 kvadratmeter

Så vad krävs för att kunna bygga framtidens gröna glasmästeri?

Ryds Glas letar efter tomter på logistiskt strategiska områden runt Fosie i Malmö, i närheten av Berga i Helsingborg, i Västra Frölunda i Göteborg och i Jönköping. Tomten bör vara på cirka 5000 kvadratmeter. Fastigheten som ska byggas, eller om det redan finnas en befintlig fastighet, ska vara på 1500 kvadratmeter och ska byggas eller anpassas så att man kan uppfylla kriterierna för miljöbyggnad.

En miljöcertifierad byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av en tredje part. Man mäter bland annat energiåtgången och tittar på byggnadens energianvändning. El och värme ska komma från miljösäkra alternativ. Man ser också över och mäter flera saker inne i byggnaden som luftkvalitén, mängden ljus och radon.

– Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Ryds Glas. De insatser vi gör ska alltid bidra till en bättre och grönare värld. Oavsett om det gäller våra tjänster, våra produkter eller våra servicebilar så har vi ett ansvar att alltid välja det grönaste alternativet. Därför är det en självklarhet att vi har miljön i åtanke när vi bygger nytt. Vi strävar med andra ord efter att framtidens glasmästeri inte bara ska vara modernt utan även grönt, avslutar Daniel.

Var med och bygg framtidens glasmästeri

Sitter du på en tomt, eller har en befintlig fastighet som skulle passa utifrån våra krav och behov, på någon av de orter där vi ska skapa framtidens glasmästeri och vill vara en del av detta spännande projekt så kontakta:

Daniel Rexlind, Inköpschef och fastighetsansvarig
Tel: 0730 27 05 10, E-post: [email protected]