Nyheter

Byggstart för infrastrukturen i Brobyholms bostadsområde

Tisdag 14 februari markerade starten för Mavabs arbete med infrastrukturen i framtidens bostadsområde, Brobyholm i Åkers styckebruk.

När många nybyggnationer pausas och stannas upp går fastighets- och investmentbolaget S. Property Group mot strömmen. Efter en hård upphandlingsprocess tillsammans med Strängnäs kommun med många intresserade, och starka anbud tilldelades uppdraget till Mavab AB  att utföra infrastrukturarbetet i Brobyholm.

Under det kommande året kommer Mavab arbeta med att bygga ut drygt 10 000 m2 väg, samt el och VA för etapp 1 av bostadsområdet Brobyholm. Detta följer förberedelsearbetet utfört av Strängnäs kommun sedan första spadtaget i november.

– Efter tisdagens byggmöte känns Mavab tillsammans med Fegab som helt rätt entreprenörer för Brobyholm. Vi är väldigt glada att just deras grävmaskiner nu har börjat exploatera området, säger Keyvan Houshmand, VD och grundare av S. Property Group.

Arbetet är nu i gång och först ut i processen är markavtäckning och schaktning för gatorna.

– Det har varit en bra start, och jag har ett bra första intryck av alla inblandade. Vi har ett stort tilltroende till både kommunen och Mavab som kommer driva utvecklingen av infrastrukturen,  säger  Christer Skagerlind, Projektledare för Brobyholm.

Om Brobyholm:

Brobyholm är ett nytt, klimatsmart och modernt bostadsområde i Åkers Styckebruk, Strängnäs. Brobyholm är en plats som ger dig förutsättningar att leva mer, och bättre. Här hjälper tekniken dig spara tid och resurser – utan att det påverkar din vardag. Här får du tid för det som är viktigt, på riktigt. Området utvecklas av S. Property Group, Vernum, Aros, OBOS, Blooc och Samfastigheter. Här byggs 250 stycken bostäder och en förskola i etapp 1.

Läs mer om, och följ projektet här: 

https://brobyholm.se/