Nyheter

Varsam restaurering gjord i Helsingborgs ikonfastighet Svea 7

Många känner till ikonfastigheten Svea i Helsingborg för sin belysta fasad, som vetter ut mot Järnvägsgatan och havet. Fasadbelysningen har väckt uppmärksamhet då den lyser med olika budskap beroende på aktuella händelser, såsom svenska flaggan, ukrainska flaggan, Purple Flag, rosa bandet och julbelysning.

Nu har trapphuset i fastigheten genomgått en varsam restaurering.

Lång historik

Fastigheten Svea 7, eller Continentalpalatset som den i folkmun kallas, uppfördes i tre etapper mellan 1868 och 1884. Arkitekten Mauritz Frohm var då även var stadsarkitekt och konsul Carl Gustaf Stewénius var byggherre. Fram till att Rådhuset stod klart 1897 var byggnaden Helsingborgs största.

Byggnaden har länge varit en ikonbyggnad som tagit plats i staden och mött dess besökare från havssidan. I byggnaden har bland annat det kända danspalatset Continental, som stängdes ned 2006, huserat. Idag är det i huvudsak kontor i fastigheten samt några butiker och restauranger på bottenvåningen.

Unikt trapphus återställt till sin forna glans

Trapphuset är till vissa delar helt bevarat sedan byggnaden uppfördes, men dess unika marmorering har genom åren slitits och krackelerat.

– Vi tycker att det är viktigt att bevara en sådan här kulturbyggnad och har därför återställt trapphuset. Vi har givit det en ny marmoreringsmålning, satt in tidsenliga dörrar, renoverat ledstänger, fönsterbågar och även ådrat vissa dörrar. Belysningen kompletterades med LED-belysning, säger Peter Bild som är projektledare på Wihlborgs.

– Jag är extra stolt över att vi på Wihlborgs bryr oss om långsiktig byggnadsvård och att resultatet blev så bra, säger Peter. Att finna entreprenörer som hade den kunskap som behövdes var en utmaning, men våra partners Garbovs Måleri, Elarbeten och Servicekuben kunde enligt Peter möta våra högt ställda krav.

– När vi förvaltar en fastighet ser vi långsiktigt, säger Anderas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef. Fastigheter som lever i flera hundra år behöver kontinuerligt förädlas och följa med i tiden, men utifrån deras individuella förutsättningar. Det märker vi särskilt nu när vi miljöcertifierar många äldre byggnader som uppfördes i en tid där energifrågan eller klimatfrågan inte var lika aktuell. Att lyfta dessa fastigheter till moderna krav på ett hållbart sätt är ett ansvar vi tar på allvar.

– Man kan säga att vi anpassar utvecklingsprojekten efter både stadens, hyresgästernas och omvärldens ambitioner och det gör vi i de små projekten liksom de stora, avslutar Andreas.