Nyheter

Radar blir ordförande i Gruppen för områdesutveckling inom cmb, Chalmers

Att vara en del av cmb är naturligt för Radar eftersom man strävar efter att arbeta tvärfackligt och evidensbaserat. Gruppen ingår som en del i det Vinnovafinansierade projektet ORKA som ska utveckla nya arbetssätt för att stödja socialt hållbar stadsutveckling i bostadsområden. 

Hur beskriver du, Oskar Götestam VD för Radar, ert arbete inom samhällsbyggnad?

– Radar arbetar med arkitektur i vid bemärkelse – vilket i en urban kontext omfattar allt från övergripande samhällsplanering, stadsbyggnad, stadsdelsutveckling till projektering och genomförande av byggnader och landskap. Nyckeln är vår tvärfackliga sammansättning på kontoret och ett strukturerat arbete, både när det gäller processer och innovation.

Hur gick era tankar inför beslutet att engagera er som partner i cmb?

– Cmb är en plattform för kunskapsuppbyggnad och spridning av lärdomar som fler aktörer har stor nytta av. Med de utmaningar som samtiden står inför känns det naturligt för oss att verka i ett sammanhang som ger bättre förutsättningar för att bidra till bra svar på de stora frågorna. Ingen aktör har ensam svaret på alla de frågor vi står inför, men tillsammans blir vi både bredare och starkare.

Radar rivstartar sitt engagemang genom att ta ledning i den nya kunskapsgruppen för områdesutveckling som cmb startar nu i vår. Berätta om det åtagandet.

– Att få vara med och forma arbetet är hedrande och vi ser fram emot att gruppen och det nätverk som den agerar inom genererar intressanta resultat. Det är i gränssnittet mellan olika aktörer och perspektiv som innovation skapas!