Nyheter

Renoveringen av Sollentuna kommunhus: Fokus på hållbarhet och minskad energiförbrukning

Renoveringen av Turebergshuset, Sollentuna kommunhus, har haft ett stort fokus på hållbarhet och minskad energiförbrukning. Med solpaneler, ny energisnål teknik och hållbara materialval kan huset fungera många år framåt utan nya investeringar. Dessutom har äldre inredning återbrukats.

Att renovera istället för att bygga nytt är kanske det viktigaste beslutet för miljön. Mycket i huset har bytts ut, då det tjänat ut sin livslängd och inte fungerade längre, men byggnadens betongstomme i 17 våningar finns kvar.

– En av de viktigaste delarna i renoveringen var att det färdigrenoverade huset skulle ha en betydligt lägre energikonsumtion. Genom smart planering och användandet av ny teknik är energibehoven drygt en tredjedel av det ursprungliga behovet. Sollentuna ska vara ledande i arbetet med att bli grönare och effektivare och Turebergshuset är en viktig del i det, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Minskat energibehovet med ny teknik

Husets tekniska system för ventilation, värme, vatten och avlopp var uttjänta, vilket skapat problem under flera år med vattenläckor, stopp i avloppen och dålig luft. Dessutom är gammal uttjänt teknik mycket mer energikrävande än ny, energisnål teknik.

Nu har huset nya ventilationsaggregat, ny ledbelysning och modern styrteknik, som tillsammans med ny isolering i ytterväggar, nya fönster och bättre isolerat tak kommer att dra betydligt mindre energi i framtiden. På taket finns ca 250 kvadratmeter solceller, totalt 149 paneler, som tillsammans kan alstra upp till 59 kW eleffekt eller ca 48000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 25 procent av Turebergshusets elbehov.

– Det pågår sedan en längre tid ett mycket metodiskt arbete inom hela kommunkoncernen med att minska energiförbrukningen. Renoveringen av Turebergshuset har många fördelar, inte minst genom att detta stora hus aktivt bidrar till det viktiga arbetet med att minska energiförbrukningen. Tidiga redovisningar indikerar att vi minskat energiförbrukningen till cirka en tredjedel av vad den var innan renoveringen, vilket är glädjande. Nu återstår att följa upp den minskade energiförbrukningen med kontinuerliga mätningar samt fortsätta arbetet med ytterligare åtgärder, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB).

Hållbara material och en flexibel planlösning

Den nya planlösningen har haft som utgångspunkt att den ska vara flexibel och inte behöva förändras eller byggas om under en lång tid framöver. Vare sig omorganisationer, valresultat eller andra förändringar i kommunen – eller för den delen andra hyresgäster – ska behöva förändra lokaler eller installationer framöver. Med hållbara materialval med mycket trä, mattor av återvunnet material och moderna ljudabsorbenter har dessutom arbetsmiljön blivit betydligt bättre för de nära 1000 personer som arbetar i huset.

– Sollentuna har satt upp höga och tydliga visioner för miljö och klimat med målet att vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Byggnation är en viktig del av arbetet med att minska påverkan på klimatet. Ombyggnationen av Turebergshuset är ett mycket bra exempel på vilken skillnad vi kan göra med bland annat rejält minskad energiförbrukning och återbruk, att använda det vi redan har så länge som möjligt. Det gör skillnad på riktigt, säger Jonas Riedel (C), ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Återbruk både ute och inne

Byggnadens material med en nästan oändlig livslängd som sten och stål har lagats och sparats. De gamla trapphusen är i princip intakta, med ommålade räcken och polerade stentrappor som kompletterats med de kontrastfärgade avslut som krävs för tillgängligheten i ett modernt hus.

De stenhällar som låg på torget där utbyggnaden för entré och bibliotek står har tagits emot och återanvänts av ett annat byggprojekt.

Kommunen har också satsat på att återbruka så mycket av husets befintliga möbler som möjligt. Ungefär 20 procent av det gamla möblemanget har återanvänts i Turebergshusets nya kontorsmiljöer. Möblerna inventerades noggrant och vissa möbler har även renoverats för att åter ta plats i huset. Möbler som man inte haft användning för i det renoverade huset har vi återanvänt i andra kommunala verksamheter.

Entreprenören har också startat ett samarbete med Ankarstiftelsen under ombyggnaden. Stiftelsen tar hand om byggmaterial som blir över och hittar nya användare. På så sätt har allt som kunnat återanvändas, både i själva husbygget och i inredningen.

Ankarstiftelsen