Nyheter

Hotell Frykenstrand tar ytterligare steg i att sänka klimatavtrycket

Hotell Frykenstrand, Sure Hotel Collection by Best Western, satsar ytterligare på klimatarbetet med förnyelsebar solel.

Nu fortsätter Hotell Frykenstrand i Sunne resan med det klimatsmarta arbetet och blir, i och med satsningen, förmodligen Värmlands hållbaraste hotell och konferensanläggning. Nyligen installerade hotellet en bergvärmeanläggning samt två nya värmepumpar tillsammans med Naturvårdsverket och Klimatklivet. Hotellet, som idag köper 100% förnybar el ifrån sol, vind och vatten, kompletterar det nu genom egen produktion av förnyelsebar solel.

– Det känns fantastiskt att vi nu fortsätter vår utveckling inom användande av förnybar energi där satsningen på solceller är en självklar del. Det är jätteviktigt för oss att ta ansvar för och driva en hållbar omställning inom bland annat energifrågan, där vi redan genom vår utveckling av laddstoplar för elbilar tar steg mot att bli klimatsmartare, säger VD Patrik Mörkfors.

Under våren kommer hotellet att installera 245 solpaneler på hotellets tak vilket kommer att producera omkring 102 198 kWh per år. Under sommarmånaderna kommer hotellet vara helt självförsörjande på solel under dygnets ljusa timmar. Totalt sätt motsvarar produktionen en fjärdedel av hotellets förbrukning på årsbasis där man även räknar med dygnets mörka timmar då ingen el produceras.

– Anläggningen kommer stå klar i slutet av mars. Vi har planerat in det perfekt så vi kan ta tillvara vårens och sommarens alla soltimmar redan i år. Vi blir helt självförsörjande på el och värme under sommarens alla ljusa timmar, vilket är helt otroligt, fortsätter Patrik Mörkfors.

Anläggningen installeras av Sesol som har en lång erfarenhet av projektering och installation av nyckelfärdiga solcellsanläggningar runt om i landet. Totalt kommer 54 264 kg koldioxidutsläpp per år undvikas enligt energiberäkningarna ifrån Sesol.

– Vi kommer även installera en skärm i hotellets lobby så att alla gäster kan se i realtid hur mycket el solcellsanläggningen genererar. Det blir som att gästen är med och kan följa denna miljöresa, det ska bli väldigt spännande att se, säger hotellchef Pontus Boman.

Hotell Frykenstrand ligger i natursköna omgivningar strax norr om sagolika Sunne och ingår i Sure Hotel Collection by Best Western.