Nyheter

Incoord projekterar universitetsmiljöer med fokus på utveckling och framtid

Luleå tekniska universitet planerar för ett nytt kvarter på universitetsområdet. Det så kallade Deltakvarteret, ska innehålla nya moderna miljöer som möter framtidens behov samt är flexibla för förändring. Installationskonsulten Incoord samarbetar med Akademiska Hus rörande projektering av installationer i projektet. Uppdraget omfattar programhandlingar samt ger även option på system- och bygghandlingar.

Projekteringen av det nya supermoderna Deltakvarteret vid Luleås tekniska universitet är i full gång. Installationskonsulten Incoord ansvarar för projektering av vvs-, el/tele-, styr- och övervaknings-, sprinklerinstallationer samt lab. gaser och energiberäkningar. Arbetet innefattar bland annat installationerna till Deltakvarterets nya laboratorium, vilket Incoord har stor erfarenhet av sedan tidigare.

– Vi är glada och stolta över att tillsammans med Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet få vara en del av det här projektet där vi skapar läromiljöer i absoluta världsklass. På Incoord har vi en vision om att skapa lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Projektet går helt i linje med vår vision, säger Jan Andersson, uppdragsledare för VVS på Incoord.

Incoord driver projektet enligt sin arbetsmodell INFUTURE med helhetsansvar för installationsprojekteringen.

– Vi rekommenderar denna typ av helhetsåtagande då vi sätter samman en projektgrupp med de kompetenser som är bäst lämpade för uppdraget, fortsätter Jan Andersson.

Projektet Deltakvarteret har som mål att få högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att uppnå guldnivån ställs höga krav på bland annat energieffektivitet.

– Incoord är ju en av de ledande i Sverige just när det gäller denna typ av installationer på laboratorium, säger Ola Svensson, Projektledare Energi och teknik på Akademiska Hus. Det är ju också en av anledningarna till att vi vill samarbeta med just dem. Deltakvarteret är tänkt att få miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad Guld”, då behöver vi projektörer med Incoords kunnande. Med sin höga kompetens kan de optimera energiprestandan och samordna systemen så att de fungerar optimalt vilket leder till att vi kan nå de högt ställda energikraven.