Nyheter

Planer för fler bostäder i sydöstra och centrala Uppsala

Uppsala kommun fortsätter att utveckla staden och ger nu möjlighet att bygga fler bostäder både i Sävja och vid centrala Österplan. Två nya detaljplaner gör att det kan byggas cirka 115 nya bostäder inom ett par år.

– När Uppsala växer måste vi fortsätta utveckla kommunen med fler bostäder. Nu kan vi äntligen sätta spaden i marken för två nya kvarter vid Österplan och i Sävja. Det blir två viktiga tillskott för Uppsalas framtida bostadsförsörjning, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Strax intill Sävjaskolan ligger kvarteret Mösseberg. Här blir det nu möjligt att bygga ett femvåningshus med plats för cirka 50 lägenheter, då plan- och byggnadsnämnden på torsdagen antog en ny detaljplan för området.

En ambition med detaljplanen har varit att marken ska kunna utnyttjas bättre genom att bland annat göra om trafik- och parkeringsytor. Därigenom får nu fler bostäder plats i det naturnära läget i Sävja. Detaljplanen anger även att en gård med plats för lek, utevistelse och grönska ska skapas mellan de två byggnaderna och att stora träd ska sparas. Dessutom tillåts fastighetsägaren bygga om ett tidigare vårdboende till cirka 45 bostäder.

Nya bostadshus i kulturhistoriska kvarter

Även de centrala delarna av Uppsala vid Österplan vill plan- och byggnadsnämnden utveckla. Den nya detaljplanen som antogs i torsdags innebär att det blir möjligt att bygga ett 20-tal lägenheter i två nya byggnader. Byggnaderna kan bli fyra till fem våningar höga. Detaljplanen tillåter också byggnader för hotell och centrumverksamhet, det vill säga kontor, kaféer, samlingslokaler eller liknande.

Ambitionen med detaljplanen har varit dels att få till fler bostäder, dels att ta tillvara de höga kultur- och arkitekturhistoriska värden som planområdet har.

Byggnaderna kommer ligga intill tingshuset som ska bevaras som det ser ut idag. Här finns tingssalen som även i fortsättningen ska kunna nyttjas som en öppen samlingslokal.

Visionsbild över kvarteret Trudhem vid Österplan där de vita byggnaderna visar var de nya husen kan byggas. Slutresultatet kan komma att se ut på annat sätt

Bild: Johan Celsing arkitektkontor AB