Nyheter

Framtidens stadsdel

Under strålande sol samlades förra Lördagen samarbetspartners, riks- och kommunpolitiker samt lokalbefolkning för att gemensamt ta det första spadtaget för framtidens stadsdel Brobyholm.

Här lägger investment- och fastighetsbolaget S. Property Group grunden för ett nytt bostadsområde där bostadsutvecklarna OBOS Kärnhem, Aros Bostad, Vernum Fastigheter, Blooc och Samfastigheter tillsammans bygger 250 bostäder och en förskola i etapp 1.

– Det känns förhoppningsfullt. Projektet är unikt och det är nya idéer. Vi behöver aktiva partners, som på det här sättet vill bygga och prova nytt, säger Anders Härnbro, kommunalråd i Strängnäs kommun.

Genom samarbetet med Botello skapas möjligheterna för ett hållbart boende i Brobyholm där man utnyttjar existerande teknik, gör det enkelt att agera hållbart samt optimerar för hela området, inte bara det individuella hushållet.

– Framtidens samhälle kräver att vi ökar livskvalitén för dess invånare, samtidigt som vi bättre utnyttjar de resurser vi har. Det här är något vi kan börja göra nu, med den tekniken som faktiskt är tillgänglig idag, snarare än att vänta på en magisk lösning i framtiden, säger Botellos VD Douglas Lundholm.

Mer konkret innebär detta uppkopplade och smarta hem som inte bara sänker den boendes energikonsumtion, men även hjälper dem nyttja energin när den är som billigast. Här produceras energi lokalt via solceller på taken, energi som även kan delas med grannar och kraftnät vid överflöd.

– The Brobyholm Project will be the first holistic Smart Community that Samsung Electronics and ABB are jointly realizing – intended to combine the highest level of smartification with the highest level of energy efficiency and energy saving, säger Mark Zwerner, Vice President Global Strategic Partnerships, Smart Buildings Division, Electrification and GPG BHAS, ABB.

Bostäderna ska värmas upp via närvärme, centraliserad bergvärme som produceras lokalt i området, genom ett samarbete med Megawatt Solutions, samtidigt som Tre Sverige kommer förse hela Brobyholm med 5G uppkoppling.

– I Brobyholm använder vi varken fjärrvärme eller biobränsle, i stället används ett närvärme-nät. I två energicentraler på området genererar vi bergvärme som vi sedan leder till de olika fastigheterna via ett lågtempererat kulvertnät. Under förutsättning att grön el används så är hela Brobyholmsanläggningen fri från utsläpp av koldioxid. Mängden koldioxid i atmosfären styr jordens medeltemperatur som sin tur avgör hur klimat och naturkatastrofer utvecklas, säger Ulf Jonströmer, ordförande Megawatt Solutions.

– Brobyholm kommer att ha full 5G-täckning och vara en av Sveriges snabbaste stadsdelar samt möjliggöra framtidens IoT-lösningar, säger Haval van Drumpt, VD Tre Sverige.

Tillsammans kommer boende även ha möjlighet att nyttja sällanutrustning som gräsklippare och trädgårdsverktyg via delningslösningar, samt ha gemensam tillgång till elbilar via en bilpool signerad elbilio.

– Dagens bilar står oanvända över 95% av tiden. Samtidigt vill allt fler enkelt kunna ha tillgång till bil när de behöver den. Genom gemensamma elbilspooler kan vi öka nyttjandegraden, samt hjälpa de boende sänka både sina kostnader och sin miljöpåverkan, säger Christian Stockeld Lindström, VD Elbilio.

Nu under Q4 påbörjas infrastrukturen i området med VA och allmänna gator, innan alla fastighetsutvecklare får tillgång till marken och kan påbörja säljstarter under 2023.

– Det här projektet är resultatet av starkt samarbete mellan kommun, bostadsutvecklare, samt teknologipartners. Här har vi jobbat hårt för att samla en bred mix av kompetenser och lösningar, som alla delar samma mål, att skapa ett bättre bostadsområde. Efter lång tid av diskussioner och planering, är det fantastiskt att äntligen vara igång, säger Keyvan Houshman, VD S. Property Group.

Om Brobyholm:

Brobyholm är ett nytt, klimatsmart och modernt samhälle i Åkers Styckebruk, Strängnäs. Brobyholm är en plats som ger dig förutsättningar att leva mer, och bättre. Här hjälper tekniken dig spara tid och resurser – utan att det påverkar din vardag. Här får du tid för det som är viktigt, på riktigt. Området utvecklas av S. Property Group, Vernum, Aros, OBOS, Blooc och Samfastigheter. Här byggs 250 stycken bostäder och en förskola i etapp 1.

Läs mer om, och följ projektet här: 

https://brobyholm.se/