Nyheter

Sveriges största kontorshus i trä: Magasin X i Uppsala

Den 8 oktober 2022 hölls ett erfarenhetsmöte för föreningen Fuktsakkunniga i Sverige. Fokus på mötet var träbyggnation och fuktsäkerhet. Som en av talarna hade Raksystems Andreas Lind, fuktsakkunnik region Uppsala, blivit ombedd att presentera ett intressant och spännande projekt som han deltagit i, nämligen Magasin X i Uppsala, Sveriges största kontorshus i trä.

Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan byggherren Vasakronan och entreprenören NCC. Projektet drog igång för Andreas och Raksystems del i oktober 2019 då fuktsäkerhetsarbetet påbörjades på allvar.

Ritningar granskades, checklista med fuktrisker upprättades, fuktsäkerhetsbeskrivning skrevs och många givande möten gällande planering av fuktsäkerheten i produktionsskedet hölls.

När bygget väl drog igång fanns en tydlig plan för hur nederbörd skulle hanteras, vilka kontroller, mätningar och åtgärder som skulle vara nödvändiga och vem som skulle göra vad i projektet. Andreas upplevde att entreprenören var väldigt engagerad i fuktfrågorna och att fuktsäkerheten generellt fick stort utrymme i projektet.

Slutresultatet blev ett 16000 m2 stort kontorshus som idag binder 3000 ton koldioxid och huserar ett antal innovativa energilösningar. Huset är dessutom fullt uthyrt och certifierat enligt LEED på nivån Platinum.