Nyheter

Alfa Laval och Landskrona stad har skrivit avsiktsförklaring om markköp på Kronan

Alfa Laval har idag ingått en avsiktsförklaring med Landskrona stad om att bygga en ny anläggning på företagsområdet Kronan för att etablera verksamhet i Landskrona.

Alfa Laval, som tillverkar produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, har planer på att i slutet av 2025 bygga en anläggning på företagsområdet Kronan vid E6:ans södra avfart utanför Landskrona. I dag tog kommunstyrelsen i Landskrona stad beslut om att ingå en avsiktsförklaring med Alfa Laval om ett framtida markköp på drygt 42 000 kvadratmeter.

– Vi ser kontinuerligt över våra möjligheter att expandera organiskt på befintliga siter och vid behov utöka våra verksamhetsrelaterade ytor. I Landskrona har vi hittat ett attraktivt markområde nära E6, där vi har möjlighet att uppföra en byggnad som lämpar sig för vår typ av verksamhet. Vi har goda relationer till Landskrona stad och ser fram emot ömsesidigt givande samarbete även framöver, säger Mikael Tydén, chef för Group Operations på Alfa Laval.

Alfa Laval avsikt är att förvärva markområdet företagsområdet Kronan under fjärde kvartalet 2023 för att kunna bygga en anläggning och därefter etablera verksamheten under fjärde kvartalet 2025. Den exakta omfattningen av verksamheten och utbredningen av markområdet fastställs i kommande överlåtelseavtal.

– Vi är stolta över att ett välrenommerat företag med tydlig hållbarhetsprofil har valt Landskrona. De senaste åren har vi haft en rad etableringar som kommer tillföra flera nya arbetstillfällen i Landskrona, som till exempel Dagab och Pågen. Alfa Lavals planer är en fin fortsättning på den utvecklingen. I avsiktsförklaringen med Alfa Laval beräknar de att deras verksamhet kan innebära 70 till 100 arbetstillfällen, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.