Nyheter

HMB bygger fler bostäder i Knivsta centrum

AF Gruppens dotterbolag HMB Construction har fått uppdraget att bygga ytterligare 151 bostäder i Knivstas nya centrum Segerdal.

Det nya bostadskvarteret är det sista av tre centrumkvarter som HMB projekterar och bygger på uppdrag av Genova och Redito. Uppdraget genomförs som en totalentreprenad.

Kvarteret består av två huskroppar med bostäder och lokaler samt underliggande garage. En blandning av små och större bostäder ska passa både ungdomar, familjer och seniorer.

Kvarteret byggs med Svanen-certifiering och får en energieffektiv uppvärmning med bergvärme och fjärrvärme. Solceller bidrar med hållbar elproduktion.

– Vi har samarbetat med Genova i flera tidigare projekt, bland dem det uppmärksammade bostadshuset Balneum i Gröndal i Stockholm, och ser fram emot att leverera ytterligare ett väl genomfört projekt, säger Krister Karlsson, vd för HMB Construction.

Byggnationen av de 151 nya bostäderna startar inom kort och kvarteret planeras stå färdigt i slutet av 2025.

Intill det nya kvarteret bygger HMB för närvarande 133 hyresrätter klara för inflyttning hösten 2023.

Bild: Walk the Room