Nyheter

Stadsparkens lekplats byggs om

I oktober påbörjades ombyggnationen av lekplatsen i Stadsparken i Örebro. Det kommer bli generösa sand- och vattenlekmiljöer, samt lekhus inspirerade av ”Lilla Wadköping” med bland annat Kajsa Wargs stuga och en liten skola. Ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2023.

I oktober började arbetet med att bygga om Stadsparkens lekplats. Arbetet kommer ske i flera etapper. Under den första etappen byggs delen som är inhägnad med staket om. Under våren 2023 börjar arbetet med att bygga om den öppna lekplatsen. Hela ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2023.

– Målet är att skapa en ännu bättre mötesplats där barn och vuxna från hela Örebro kan träffas och ha roligt tillsammans, säger Anders Olsson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

För barn i alla åldrar

Eftersom ombyggnationen sker i etapper kommer en del av lekplatsen att vara öppen under hela byggtiden. När lekplatsen är klar kommer det bland annat att finnas generösa sand- och vattenlekmiljöer med pumpar, samt lekhus inspirerade av ”Lilla Wadköping” med Kajsa Wargs stuga och en liten skola. Arbete med att utveckla vattenleken bedrivs i ett separat projekt.

– Vi vill utveckla lekplatsen i Stadsparken till att bli en attraktiv lekmiljö som kan ge utmaningar för barn i alla åldrar, säger Gustav Älgå, projektledare på Parkenheten.

Den lekfulla staden

Kreativa lekmiljöer är livsviktigt för barns lärande, utveckling och välmående. Ombyggnationen av lekplatsen i Stadsparken är en del av ”Den lekfulla staden” som ska utvärdera och utveckla hur Örebro kommun bygger gröna och socialt hållbara leklandskap.