Nyheter

Tyréns bidrar i utvecklingen av Avenyn och Götaplatsen

Tyréns har tillsammans med Nyréns, Glad Stad, MW Landskapsarkitekt och Viös tagit fram det vinnande förslaget till upprustning och utveckling av Avenyn. Kungsportsavenyn och Götaplatsen ska få en ny chans att bli Göteborgs främsta paradgata och mötesplats.

– Vi ser framemot att få arbeta vidare med förslaget AveNy och bidra till att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö på en ikonisk gata och plats, säger Åsa Lilja, trafikplanerare på Tyréns.

– Gatan ska utformas för att bidra till livskvalitet för både de som rör sig där dagligen, och för de som är på besök. Vilket gestaltas med gott om utrymme för gående, med grönska och platser att stanna vid, samtidigt som cyklister och kollektivtrafikens resenärer får mer plats, fortsätter Åsa Lilja.

Förslaget AveNy bygger på platsens långa historia och syftar till att återge platsen sin forna glans, och har tagits fram till projekttävlingen Avenyn och Götaplatsen som anordnats av Göteborgs Stad och berörda fastighetsägare i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tyréns har bidragit med kompetens inom trafikplanering och dagvattenhantering i tävlingsförslaget.

Visualiseringsbilder: Nyréns