Nyheter

Klart: Finansiering för bygget av världens första storskaliga gröna stålverk

H2 Green Steel tillkännager idag att företaget har säkrat totalt 2,8 miljarder kronor i Serie B-finansiering. Den slutliga investeringsrundan ger ytterligare 750 miljoner kronor i nytt tillskott från investerare som Hitachi Energy, Kobe Steel och Kinnevik.

Investeringsrundan som leddes av AMF, GIC och Schaeffler, tillsammans med den tidigare investeraren Altor, har nått 2,8 miljarder kronor i slutrundan. Utöver Hitachi Energys och Kobe Steels tidigare tillkännagivna investeringar, tillför slutrundan de nya investerarna Kinnevik och en klimatfokuserad institutionell investeringsfond.

Intäkterna från Serie B-finansieringen kommer i huvudsak att användas för att utveckla företagets storskaliga gröna stålverk i Boden där H2 Green Steel ska tillverka stål med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell ståltillverkning.

– Vi är stolta över partnerskapen med ledande globala institutioner, investerare och industriföretag, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel. Våra investerare är ledande inom sina respektive områden och i framkant för att möjliggöra de förändringar som krävs för att möta klimatmålen. Denna investeringsrunda är ett verkligt styrkebesked för vår affär – att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

H2 Green Steel avslutade Serie A-rundan med 946 miljoner kronor i maj 2021 och tillkännagav den första stängningen av Serie B-rundan på drygt 2 miljarder kronor i augusti 2022.

Utöver finansieringen har H2 Green Steel i snabb takt uppnått flera milstolpar, bland annat genom att byggdom för verksamheten i Boden har beviljats följt av fortlöpande framsteg i bygget av stålverket. Företaget har redan i förväg sålt in cirka 60 procent av den första produktionsvolymen till flera europeiska kunder inom olika sektorer.

– Kinnevik har alltid stött företag som utmanar och investerat i bolag som kan bidra till att kullkasta sina branscher, säger Georgi Ganev, VD för Kinnevik. H2 Green Steel, med ambitionen att uppnå fossilfrihet inledningsvis inom ståltillverkning, är ett lysande exempel på ett företag med en stark kommersiell plan och förmåga att förflytta kompassnålen för att globalt uppnå nollutsläpp. Vi är spända på att vara en del i denna resa.