Nyheter

Förvärv möjliggör för 400 nya hyresrätter i Årstaberg i Stockholm

Familjebostäder har förvärvat fastigheterna Marman 6 och 7 från KIAB och påbörjar nu projektering av cirka 400 nya hyresrätter i ett attraktivt läge i Årstaberg.

Familjebostäder äger sedan tidigare tre fastigheter i samma kvarter och en fastighet i intilliggande Årsta. Sammanlagt bildar de sex fastigheterna en sammanhängande nyproduktion i ett attraktivt läge längs med Svärdlångsvägen, från torget ned till värmeverket. Den stora volymen innebär goda förutsättningar för mobilitetsåtgärder, bra energi- och miljölösningar samt möjlighet att stärka serviceutbudet i området.

– Volymen gör det möjligt för oss och Stockholms stad att utveckla ett område, som i dag upplevs otryggt, till ett nytt, attraktivt bostadsområde där man har nära till naturen och city, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder.

Årstaberg ligger i ett område som i Stockholms stads översiktsplan har pekats ut som ett strategiskt stadsutvecklingsområde. Från Årstaberg tar det cirka sju minuter till T-centralen och cykelavståndet till Stockholm city är cirka 25 minuter. Området ligger endast 400 meter från Årstaskogen med fina strövområden och Årstavikens vatten med flera badplatser inom gång- och cykelavstånd.

– Här kommer vi att kunna bygga både bra bostäder och erbjuda lokaler för att utveckla den lokala servicen. Årstaberg kommer med den nya tunnelbanestationen, pendeltåg och tvärbana bli en av Stockholms största bytespunkter, säger Håkan Siggelin, projektutvecklingschef på Familjebostäder.

Projektet planeras för en möjlig byggstart andra kvartalet 2030 med ett förväntat färdigställande i slutet av 2035.