Nyheter

Nu inleds saneringen på den gamla Kopparverkstomten

Den 7 oktober samlades representanter från Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och saneringsprojektet vid den gamla Kopparverkstomten i Oskarshamn för att ta ett första gemensamt spadtag.

Oskarshamns kommun har fått 126,3 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att sanera Verkstaden 18, Kopparverkstomten.

Peab, som har handlats upp som entreprenör för åtgärderna, står nu i startgroparna för att sanera den gamla Kopparverkstomten som ligger intill Oskarshamns hamnbassäng i Oskarshamn. Saneringen som inleds nu beräknas pågå fram till mitten av 2024. Den omfattar totalt ca 100 000 m3 massor.

En stor del av massorna som schaktas sorteras ut och återanvänds på området. De massor som inte kan återanvändas kommer att deponeras på kommunens deponi för farligt avfall på Storskogen i Oskarshamn. Området schaktas ned till grundvattennivå och återfylls med rena massor. I fyllningen anläggs ett tätskikt. Längs med vattenkanten läggs ett vertikalt filter. De första arbetena som inleds är att riva den gamla laboratoriebyggnaden på området.

Under åren 2016 till 2020 sanerades hamnbassängen i Oskarshamn. Nu är det dags att sanera Verkstaden 18, en av de ursprungliga källorna till att hamnbassängen förorenades. Området som är förorenat med bland annat tungmetaller och dioxin är ett av Kalmar läns mest förorenade och prioriterade objekt.