Nyheter

Sweco samarbetspartner när nytt akutsjukhus planeras i Växjö

Sweco har fått i uppdrag att göra programhandling samt system- och bygghandling av ett nytt akutsjukhus i Växjö med höga ambitioner avseende klimatsmarta och långsiktigt hållbara lösningar. Uppdraget är värt ca 100 miljoner kronor.

Sweco har fått i uppdrag att göra en fördjupad programhandling samt system- och bygghandling av byggkonstruktion och grundläggning av ett nytt akutsjukhus i Växjö. Cirka 135 000 kvadratmeter nybyggnad ska utföras.

Region Kronoberg har höga ambitioner avseende flexibla, klimatsmarta och långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar bland annat om energieffektivitet, materialens klimatpåverkan, optimering av byggnadens utformning och en robust struktur som går att bygga ut.

– Här blir det viktigt att projektera hållbart och flexibelt. Ett modernt sjukhus är en högteknologisk byggnad som måste kunna anpassas till fortsatt teknisk utveckling inom det medicinska området, förändrade vårdbehov och arbetssätt. Vi kliver in i det här projektet med all vår erfarenhet av komplexa sjukhusprojekt med höga hållbarhetskrav, säger Tomas Holmgren, divisionschef Buildings på Sweco.

I uppdraget involveras Swecos experter inom byggkonstruktion, hydrogeologi och mätteknik. Uppdraget utförs i samarbete med Skanska Teknik.

Projekteringsfasen inleddes i augusti 2022 med målbilden att påbörja byggproduktionen hösten 2024. Akutsjukhuset beräknas stå färdigt 2029.

Illustration: Arkitema och LINK Arkitektur